Избори`2009

Гюнер РАМИС:
„Имам ясна визия за развитието на Силистра и региона!”

Гюнер Рамис е роден на 23 февруари 1966 г. в Дулово. Семеен с две деца. През 1992 г. завършва специалност “Физика и математика” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски. В периода 1991 – 1996 г. Гюнер Рамис е учител по математика в ОУ “Васил Левски в с. Яребица и в ОУ “Алеко Константинов” - с. Вокил, след това 5 години е директор на ОУ “Христо Ботев” - с. Овен. През 1995 – 1999 г. е общински съветник в община Дулово. Работи като началник на направление “Образование” в общината в периода 1999 – 2005 г.
През мандата на коалиционното правителство с министър-председател Сергей Станишев, от квотата на ДПС, Гюнер Рамис е заместник-министър в Министерството на държавната администрация и административната реформа. Той отговаря за организационното развитие на структурите на администрацията и за дейността на инспектората на държавната администрация. 
Гюнер Рамис е кандидат на народен представител в 41 НС от листата на ДПС за област Силистра.


- Г-н Рамис, каква е равносметката Ви за четири години в управлението МДААР? 
- Когато заех поста на заместник-министър на държавната администрация, министерството току-що се създаваше. За мен беше едно предизвикателство пряко да участвам при реализирането на държавната политика в областта на реформата в държавната администрация в страната. Трябва да подчертая, че Министерството на държавната администрация и административната реформа е единственото хоризонтално министерство, отговарящо за администрацията на централно, регионално и местно ниво. В този смисъл бяхме натоварени с нелеката задача да превърнем администрацията в една наистина развиваща се и отговаряща на европейските стандарти институция. Удовлетворен съм, че съвместно с екипа, който ръководех, успяхме да постигнем, от една страна, по-висока ефективност при функционирането на администрациите и на тяхното организационно развитие и засилване контрола върху работата им. С огромно задоволство мога да отчета и успеха на министерството, в частност на ресора, за който отговарях, по отношение изпълнението на Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК) и усвояване 100% от европейските средства по нея. В моя ресор се реализираха два значими проекта по ОПАК, от които българската държавна администрация спечели по отношение ефективното и институционалното изграждане и функциониране, повишаване капацитета на контролните звена, прозрачността и отчетността в работата й. Сигурно има много неща, които пропускам, но съм сигурен, че с работата на моя екип в МДААР значително сме повишили компетентността на работещите в администрацията. 
- Имахте ли очаквания, заемайки поста зам.-министър, и оправдаха ли се те? 
- Сигурен съм, че никой в ежедневието си не очаква от утре да стане заместник-министър. Поех политическа отговорност от името на ДПС заради високите резултати на предишните парламентарни избори в Силистренска област. Ще съм доволен, ако повечето неща, свършени от мен в МДААР, са с видими резултати. През цялото време не забравях и за нуждите на моя роден край. 
- Доколко е прозрачно управлението на страната ни? 
- Постигането на добро и прозрачно управление на всички нива в държавната администрация ясно ни е показано от Европейския съюз. Това беше основният приоритет в нашата работа. През многото години в управлението ДПС е доказало, че работи усърдно за повишаване доверието на гражданите и бизнеса. Разбира се, не може да не се правят и грешки, но моето усещане е, че за изминалите четири години направихме много, за да противодействаме на корупцията (например чрез въвеждането на електронното правителство, единния фиш), засилване контрола на всички нива в държавната администрация, разширяване на публично-частните партньорства, чуждоезиковите и IT – обученията и др. И отново – проектите по ОПАК, които вече са около 200 на брой, но в края на 2007 година бяха одобрени първите седем от тях и те бяха на Министерството на държавната администрация и административната реформа. Всички тези действия бяха в правилната посока и допринесоха за по-голямата прозрачност както в управлението на страната, така и в работата на държавната администрация.
- Можете ли да ни кажете дали българската администрация отговаря на европейските стандарти ? 
- Със сигурност мога да ви кажа, че в нашата администрация работят много млади, интелигентни и способни хора. Държавната политика в това отношение е постоянна и стабилна- въведохме централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация, мобилността, конкурсното начало за заемане на държавна служба, конкурс за хора с трайни увреждания. Положихме редица усилия за хармонизиране на българското законодателство с европейското и резултатите от всички наши действия са налице – европейските институции ни „откраднаха” много експерти. Това е достатъчно красноречив отговор на въпроса Ви. 
- Адекватно ли действа правителството от началото на кризата досега ? 
- България като страна-членка на Европейския съюз е част от световната икономика и финансовите пазари. Няма как бурята да ни отмине. В условията на икономическа и финансова криза в последните месеци от управлението си, коалиционното правителство предприе редица мерки, с които омекоти негативните последици от кризата. Като пример мога да посоча намаляване на заплатите на кабинета с 15 %, замразяване на заплатите в публичния сектор и назначението на незаети щатове, ограничаване до минимум разходите за командировки и др. Не мога да не отбележа обаче гъвкавото решение за увеличаване пенсиите от 1.07.2009 г. с 9 %. Това са цивилизовани европейски методи за справяне с кризата. Действията на правителството показват загриженост за бъдещето на страната и на гражданите.
- Какво ще обещаете на избирателите от област Силистра? 
- Вярвам, че мога да бъда полезен на моя край, на моите съграждани. За тези 4 години в София не съм ги забравил нито за ден. Помогнах на десетки хора и населени места. Хората от Дулово ме познават. Смятам, че това е мой дълг на отговорен политик, излъчен от ДПС. Имам ясна визия за развитието на Силистра и региона. Точно затова се кандидатирам за народен представител.


Няма коментари:

Публикуване на коментар