Първо изнесено заседание на Пробационния съвет 

В края на м.май Пробационният съвет в съдебен район - Тутракан проведе своето трето заседание за годината. За първи път то бе изнесено извън Тутракан и домакинствано от община Главиница.
В заседателната зала на Общинския съвет, където се проведе работната среща, освен членовете присъстваха началникът на РУ на МВР - Тутракан Кристиян Петров и началникът на Областното звено „Изпълнение на наказанията” Стефан Великов.
Гости на заседанието бяха районният прокурор Светослав Раев, кметът на Главиница Насуф Насуф, двамата зам.-кметове Данка Милчева и Месут Алиш, кметът на с. Суходол Ружди Салим, по-късно се присъедини и народният представител Хюсеин Хамди. 
Инспектор Диана Радулова от Пробационната служба в Тутракан запозна най-напред присъстващите с новите промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и Наказателния кодекс (НК). Според промените в ЗИНЗС Пробационният съвет ще заседава вече най-малко веднъж месечно, а не както досега веднъж на два месеца. Пробационният служител може да освободи осъдения от полагането на подпис за срок от 10 дни по причини от личен или служебен характер, за настаняване на лечение, за явяване на изпит в училища или във връзка със съдебни производства. Когато осъденият не изпълни задължението си за полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото въпреки създадените за това условия, пробационният служител внася предложение пред Пробационния съвет за замяна на безвъзмездния труд с друга пробационна мярка, включително замяна изцяло или отчасти на пробацията с лишаване от свобода при условията на чл.43а, т.2 от НК.
Една от най-важните промени, застъпена в НК, е отмяната на възможността за предсрочно освобождаване на осъден на пробация, визирано в чл. 70, ал.1 от НК, където думите „или пробация” са заличени. 
На заседанието бяха обсъдени 26 броя от изпълняваните присъди, по отношение на които са налице формалните изисквания на чл.141-к , ал.1 от ЗИН за промяна на ежедневната регистрация по настоящ адрес в ежеседмична и отмяна на забраната за напускане на населеното място през почивните и празничните дни без разрешение. Съветът прие промяна по отношение на 6 лица и отхвърли такава на останалите 20.
След дискусия по направеното от председателя на Пробационния съвет предложение за замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода на две лица, то бе прието и ще бъде предложено на Окръжен съд - Силистра. Едното от лицата е непълнолетно. При гласуването беше взето предвид и становището на прокурор от Районна прокуратура - Тутракан.
От своето създаване през 2006 г. досега Пробационният съвет в Тутракан никога не е имал провалено заседание поради липса на кворум. Всички негови предложения за замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода са били уважени от Силистренския окръжен съд.
По предложение на началника на РУ на МВР в Тутракан Кристиян Петров, от м. юни в заседанията на Пробационния съвет ще участват полицейски инспектори и оперативни работници, които ще подпомагат дейността на съвета и ще съдействат за правилното и оптималното вземане на решения за осъдените.
Следващото заседание ще се проведе на 24 юни.


Потомък на казаци се връща при корените си в Силистра

Нашият „съгражданин”, московчанинът Валерий Латинин, полковник, поет и общественик, идва в родния си град, за да се срещне с представители на обществеността, съобщи Валентин Драганов, председател на Дружество „Русофили”. 
Ръководителят на Центъра за национална слава на Русия и автор на книги, включително и за Силистра, ще има среща в Регионалната библиотека „Партений Павлович” в петък от 14 часа. За нея са поканени и състезателите от КК „Шото”, които две години подред участваха в подготвителен лагер в Подмосковието, благодарение на В. Латинин и на Центъра, на когото той стои начело.
Миналата година книга с автограф на автора влезе в съкровищницата на библиотеката. Други две негови книги от предишни години са на лавиците на читалнята й. 
Валерий Латинин бе гост на Силистра за честванията за 1 900-годишнината на Силистра и тогава има среща с президента Георги Първанов, патрон на тържествата.


Комплексни електронни административни услуги ще се предлагат в областта 
Това предвижда стартиралия проект на Областна администрация “Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса”


Проект за подобряване обслужването за граждани и бизнеса чрез предоставяне на комплексни електронни административни услуги ще разработва в следващите 18 месеца Областната администрация в Силистра. Това стана ясно на срещата с медиите, която проведоха вчера координаторите по проекта – експертите Василка Сирачевска и Цветан Петров. 
Проектът “Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса” е сред одобрените 48 от общо кандидатствалите 159 в страната по оперативната програма "Административен капацитет" /ОПАК/. Отпуснатата финансовата помощ за реализиране на проекта е безвъзмездна и ще се използва за въвеждането на електронни административни услуги във всички общини на територията на областта. 
Силистра е една от трите одобрени областни администрации, заедно с Плевен и Велико Търново, които ще разработват и въвеждат нови електронни услуги за своите граждани. 
Целта на проекта е областната администрация, съвместно с регионално представените институции и ведомства и общинските администрации в област Силистра, да създадат организационни и технически възможности за осигуряване на комплексни административни услуги, отговарящи на най-високите стандарти за качество. На база на това те трябва да изградят официални канали и да внедрят механизъм за обмен на информация и документи помежду си по електронен път. 
 “Ще работим в няколко основни направления. На първо време ще направим сериозни анализи на състоянието на административното обслужване във всички структури на територията на областта. На база на това ще видим колко точно и какво трябва да се инвестира”, сподели Василка Сирачевска. Идеята е всички процедури, които са свързани с извършване на административни услуги в отделните администрации, да бъдат оптимизирани. Входящите и изходящите документи да бъдат унифицирани за улеснение потребителите на услугата в различните общини. С това ще се създадат условия за предоставяне на услуги по електронен път, допълни Сирачевска. 
 По проекта ще се извършва обучение на служителите на всеки един етап от изпълнението му. Близо 80 на сто от средствата, които са предвидени да бъдат получени по проекта, ще бъдат насочени в седемте общини на Силистренска област, подчерта Сирачевска.  
 
 Дъга на толерантността 
Вдъхновени от многообразието на културите, участниците показаха че светът е за всички


В началото на новата седмица, с малък коктейл в “Синия салон” на хотел “Данубе” приключи първият етап на общинския ученически конкурс за рисунка и мултимедийна презентация “Дъга на толерантността”.
Инициативата бе реализирана с помощтта на община Силистра и Съвета за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към общината.
В конкурса се включиха със свои творби 32-ма ученици от ЦРД - Силистра, ОУ “Отец Паисий”- Силистра, СОУ “Юрий Гагарин”- Силистра и ПГСУАУ “Атанас Буров” и ОУ”Св. св. Кирил и Методий”- с. Брадвари.
Целта на конкурса бе да накараме младите хора да изразят своето лично виждане и разбиране за етническа толерантност и равнопоставеност, както и да се утвърдят ценности у подрастващите, които да съхраняват самобитната българска традиция и култура наравно с тази на етносите в България- заявиха организаторите.
Творбите бяха оценявани от компетентно жури- Йордан Колев- художник и преподавател в ПМГ, Николинка Николова, гл. експерт към Дирекция “Хуманитарни дейности” при община Силистра, и Нурай Неждет - ст. експерт ”Етнически и демографски въпроси” към общината.
За мултимедийната презентация своята дума казаха Красимира Няголова, главен библиотекар в РБ ”Партений Павлович”, и инж. Милен Тодоров – “Програмно осигуряване и компютърни системи” към общината.
В първа възрастова група V- VІІІ клас за рисунка наградата грабна възпитаничката от Центъра за работа с деца Десислава Скорчелиева. Тя получи своята грамота от зам.- кмета на община Силистра и председател на Съвета за сътрудничесто по етнически и демографски въпроси Нели Стоилова, пожелала този конкурс да се превърне в традиционен. 
Във втора възрастова група ІХ- ХІІ клас Ива Гичева заслужено се класира на първо място, следвана от Яна Райнова и Пламена Василева - възпитаници на ЦРД - Силистра.
Няма коментари:

Публикуване на коментар