Театралите в Силистра се разбунтуваха

Колективът на силистренския театър “Сава Доброплодни” е подготвил подписка /пълния текст на документа го предлагаме по-долу/ до министъра на културата проф. Стефан Данаилов, в която настояват за преразглеждането на резултатите от проведения наскоро конкурс за директор на културната инстутиция. Както вече е известно, за нов театрален шеф бе избран бившият актьор от силистренския театър Борислав Ненков, който ще замени на този пост досегашния дългогодишен ръководител и режисьор Стефан Стайчев.
“Подкрепяме мениджмънта на досегашния директор г-н Стефан Стайчев, неговата последователна работа за утвърждаване и развитие на театъра, като единствен, провеждащ държавната културна политика в този край на североизточна България”, се казва още в документа. В него актьори, режисьори и технически персонал категорично заявяват, че не приемат резултата от конкурса, защото, по думите им, е била нарушена процедурата и настояват за преразглеждане на резултатите, тъй като се съмняват в тяхната обективност. Подписката ще бъде предложена на жителите на Силистра утре, вторник, 23 юни.С европейски пари ще бъде укрепено свлачище в Силистра  

За укрепване свлачището по улица „Тимок” Силистренска община е одобрена да получи безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”, съобщи заместник-кметът Веселин Андреев. 
Общината внесе проект в МРРБ в началото на годината. Той е разработен на базата на последното инженерно-геоложко проучване на обекта, направено от „Геозащита Плевен” ЕООД. Според становището на специалистите деформираният участък е около 35 метра. Има опасност да бъде прекъснат пътят и да се разруши жилищна сграда в частен имот, където пропадането е 30 см спрямо улицата. Свлачището е причинено от неукрепен стръмен откос и от концентриран отток на повърхностни води, е записано в становището. 
За овладяване на ерозионно-свлачищния процес и за избягване на по-големи щети общината е поискала 370, 984 лева, но ще получи 97 на сто от сумата. Останалите 3 % е съфинансиране от общинския бюджет. 
Финансовият договор между МРРБ и община Силистра ще бъде подписан на 25 юни. 

5 пъти повече силистренци са подали заявление за гласуване в друго населено място

247 удостоверения за гласуване в друго населено място са издали от отдел “Информационно и административно обслужване” към община Силистра за предстоящите парламентарни избори, съобщи Димитричка Господинова, началник на отдела. Припомняме, че законовият срок за вадене на удостоверенията за гласуване изтече на 20 юни. 
 Напливът сега е много по-голям в сравнение с провелите се преди месец избори за евродепутати, коментира Господинова. За сравнение - за вота за Европейски парламент само 57 силистренци са пожелали да пуснат бюлетина в друг град. 
 В другите населени места от община Силистра са издадени общо 38 удостоверения за гласуване на парламентарните избори в друго населено място. В Бабук са 4, Калипетрово – 3, Айдемир – 23 и Сребърна – 8. 
 

НАП-Силистра наложи глоби за над 25 хиляди лв. 


Глоби за 25 550 лева наложи НАП-Силистра от януари до май на търговци и работодатели заради неспазване на данъчните и осигурителни разпоредби. Паричните санкции са в резултат на издадени 264 наказателни постановления. Най-често констатираните нарушения са неотчетени приходи от продажби, неравнени касови наличности, липса на дневни отчети, неподаване на осигурителна информация в Териториалната дирекция от работодатели и закъсняване на осигурителни вноски. 
355 са извършените оперативни проверки и инвентаризации от началото на годината досега. Инспектирани са складове на едро, промишлени и хранителни магазини, питейни заведения, направени са проверки и на 37 осигурители. За 51 търговски обекта е било разпоредено запечатване поради установени нарушения, 43 от тях са били разпечатани, след като са заплатили наложените им глоби.
874 акта за установяване на административни нарушения съставиха инспекторите от екип "Оперативен контрол" по време на проверките. Основната част от установените нарушения е на осигурителното законодателство – 817 бр. От тях 393 са по Кодекса за социалното осигуряване, 209 за невнесени здравни осигуровки, а 215 работодатели са нарушили Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите /ЗГВРС/.
За неиздаване на касова бележка са санкционирани собствениците на 29 търговски обекта.
24 проверки за петте месеца са извършили инспекторите от НАП съвместно със служители на други контролни органи - Агенция „Митници” и Национална служба по зърното и фуражите.Силистра обяви два конкурса за проектанти на водни системи


Община Силистра обяви две обществени поръчки за избор на проектанти на водни системи, показва справка в Официалния вестник на Европейския съюз. Спечелилите компании ще трябва да направят идейни и технически проекти за разширение и частична реконструкция на водопроводната мрежа в селата Айдемир и Калипетрово, а също така план за пречиствателна станция за отпадните води на Силистра. Проектите се финансират по оперативна програма "Околна среда" и според публикуваните данни в евровестника са за 395 хил. лв. и 462 хил. лв. Справка в регистъра на Министерството на околната среда и водите показа, че двете поръчки за техническа помощ са одобрени и стойностите им са 884 хил. лв. и 1.02 млн. лв. съответно.

Първата процедура обхваща водните системи на селата Айдемир и Калипетрово. Според изискванията на общината бъдещите проектанти ще трябва да разработят план за разширение на канализационните мрежи на двете населени места и частична реконструкция на водопроводите им. Гаранцията за участие в поръчката е 3000 лв., а срокът за нейното изпълнение е 150 дни. При избора на изпълнител предимство ще се дава на най-ниската предложена цена. Заплащането на поръчката ще се осъществи на три етапа - предварително ще бъдат отпуснати 20% от стойността на договора, следва междинно плащане в размер на още 20% и остатъкът - след приключване на изпълнението, което ще се доказва с приемо-предавателен протокол.

Компаниите, които ще кандидатстват по поръчката, трябва да имат досегашен опит при проектиране на ВиК системи. Общината изисква средният им годишен оборот през последните три години да е минимум 200 хил. лв. Дружествата трябва да докажат, че имат техническата и технологичната възможност да реализират успешно поръчката. Задължително изискване е проектантът да е изпълнил поне три договора със същия предмет на дейност като главен изпълнител през последните три години. Най-малко четирима експерти трябва да се включат при проектирането на съоръженията. Отделно за всеки един от тях има заложени изисквания в конкурсната документация, която може да бъде купена от кандидатите най-късно до 14 август.

Вторият конкурс на общината включва физико-химично обследване на отпадъчните води, които ще бъдат насочвани към бъдещите градски пречиствателни станции на Силистра. Проектът им трябва да е съобразен с устройствените планове на града и с реалните нужди на общината. Идейният и техническият план трябва да обхващат етапите на изграждане на станциите, необходимите технологии за пречистване на отпадните води и анализ на разходите за строителство им. Гаранцията за участие в конкурса е 4000 лв., а крайният срок за закупуване на конкурсната документация е 15 август. Междинното плащане при тази поръчка е 35 на сто, а авансовото е 20% от стойността на договора.


Театрали, библиотекари и общинари откриват фотоизложба

„ФОТОескизи от едно театрално пътешествие” се нарича фотоизложбата, която се открива днес във фоайето на Драматичен театър „Сава Доброплодни”. Тя осветлява пътуването на силистренска делегация в Москва, участвала в осмото издание на театралния фестивал „Славянски венец” със съдействието на Федерацията за приятелство с Русия и с народите на ОНД. 
Десетдневното пътуване, половината от което е минало в път през Румъния, Молдова и Украйна, е представено чрез снимките на Маргарита Друмева (композитор на театъра), главния библиотекар Красимира Няголова, общинския съветник Йордан Георгиев, актьорите Иван Анчев и Петър Петров-Мустака, Евгени Чапкънов от ДТ, бизнесмена Георги Вълев и от банкера Ивелин Димитров. 
Да припомним, че в града-побратим Ржев и в Москва нашият театър представи постановката на Первели Николов-Вили по пиесата „Предложение” на А.П.Чехов. Журито в руската столица отличи с дипломи спектакъла, както и представянето на Иван Анчев. 
От името на община Силистра заместник-кметът Нели Стоилова, ръководител на делегацията, е поканила ръководството на Московския драматичен театър на ул. „Перовска”, организатор на фестивала, да гостува в Силистра още тази есен, за да проведем първата по рода си в нашия град проява с условното наименование „Кръгла маса за театъра”.

Намалява броят на некоректните наематели на общински жилища 

Все по-коректни стават наемателите на общински жилища заради строгите санкции, предприети от община Силистра през последните години, съобщи заместник-кметът по общинска собственост Пепа Денева. 
Непрекъснато се следят плащанията на наеми и консумирани електричество и вода. При просрочие от три месеца кметът издава заповед за прекратяване на наемните правоотношения. От началото на 2009 година са издадени 18 такива заповеди. Но в 90 на сто от случаите задълженията се погасяват бързо. Големите задължения се разсрочват с решение на специализираната комисия по наредбата за общинските жилища. Рядко се стига до принудително изземване на наетото жилище.  
За последните три години 23-ма некоректни наематели са изведени от общински жилища. Техните дългове общо са за 5341 лв.
По случаите се завеждат дела. 

Още желаещи за еднократна социална помощ от общината 

Нови 10 молби ще разглежда на 25 юни Комисията по отпускане на еднократни социални помощи към общината, съобщиха от дирекцията по здравеопазване и социална политика. 
Заради закъснялото приемане на Бюджет 2009 през месец май бяха уважени 24 искания на обща стойност от 8 000 лева. „Таванът” за еднократна помощ е 400 лв., които се отпускат по изрично определени критерии. Бюджетът на социалния фонд е 20 000 лв., утвърден с решение на общинския съвет. 
По време на заседанието в четвъртък ще бъде обсъдена и необходимостта от социологическо проучване за потребностите от нови социални услуги на територията на Силистренската община.  

Обучават общинските служители в управление на риска

Над 20 общински служители участват в двудневно практическо обучение за управление на риска в публичния сектор. Лектор е Цветан Цветков от Института на вътрешните одитори в България. 
Подготовката на работна група по управление на риска във всяка общинска администрация е задължително изискване според нормите на ЕС. Няма коментари:

Публикуване на коментар