Стартира процедура за прекратяване правомощията на кмета Андонов

Във вторник вечерта Общинската избирателна комисия проведе свое заседание, на което разгледа два сигнала с искане за прекратяване провомощията на кмета Андонов. До късните часове на денонощието интерпретациите бяха хиляди. От това че някой си прави предпървоаприлска шега до там че той вече си е събрал в кашонче вещите и е напуснал кабинета. Не липсваха и коментари, че отлагането на визитата на столичния бат`Бойко не е случайно и е че той бил подозирал какво се случва в Силистра и затова искал да отшумят страстите. В публичното пространство не липсваше и слуха, че ексзаместник-кмета Димчо Кьосев, автор на сигналите до ОИК, прави поведение пред лидера си Волен Сидеров, който пък избра Силистра за своя дестинация на връх 1 април.


Общинска избирателна комисия, с председател Стефка Георгиева, съобщи:

В сигнално писмо Кьосев посочва, че като управител на Сдружението с нестопанска цел „Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунавска Добруджа” кметът на общината инж. Иво Андонов е в нарушение на чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй като въпреки, че сдружението не е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, то извършва търговска дейност. В подкрепа на това си твърдение подателят посочва, че през 2008 г. на Сдружението е изплатена общата сума от 29 280 лв. за консултантски услуги, което води до конфликт на интереси. 
Във второто си писмо под формата на уведомление Димчо Кьосев сезира ОИК, че кметът Андонов е в нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Според Кьосев независимо, че в търговския регистър на Агенцията по вписванията няма данни за участието на Иво Андонов в търговско дружество „КИПКОМ” ООД, справка в действащия все още Търговски регистър на Силистренски окръжен съд показва, че неговото име фигурира, позовавайки се на Удостоверение за актуално състояние от 14.12.2007 г. 
В тази връзка на 31 март 2009 г. ОИК – Силистра проведе свое заседание. След разисквания Комисията реши с шест гласа „за” и пет гласа „против” на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА да се започне процедура по предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината и във връзка с това на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА Иво Андонов да представи писмени възражения по предоставените му документи.
След като ги получи ОИК - Силистра ще проведе ново заседание, на което да се разгледат възраженията и ако има достатъчно законови основания за нарушения, да се вземе решение за прекратяване на пълномощията. 
Решенията на Общинската избирателна комисия подлежат на обжалване от засегнатите страни пред Административен съд.


Брифинг по темата даде и кметът Иво Андонов, заедно с изпълнителният директор на АТГС „Дунавска Добруджа” Александър Павлов.
Разяснения бяха направени от юриста Димчо Кьосев /бел.ред. съвпадение на имената /.


Асоциацията за трансгранично сътрудничество „Дунавска Добруджа” е регистрирана като Сдружение с нестопанска цел. 
И няма нарушение на чл.41 ал.1 от ЗМСМА тъй като текста гласи, че:
Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
Според адвокат Кьосев е абсурдно твърдението, че кметът като председател на УС на такъв вид сдружение нарушава тази законова разпоредба. 
Димчо КЬОСЕВ:
„Единствено нарушението на тази разпоредба е законен повод да бъде сезирана ОИК за предсрочно прекратяване на правомощията. Не може да се тълкува разширително, при положение, че има легално и точно определение. Не се акумулира печалба, която да се разпределя между членовете на сдружението.
Още повече Иво Андонов е определен да бъде представител на община Силистра в сдружението с решение на Общинския съвет през 2001 година. По подобен начин, в сдружението членуват и кметове на още 16 общини. Освен това то не е разполагал с правна преценка и възможност да избере дали да участва или не – бил е задължен с решение на местния парламент. От там нататък всички общини са взели решение, Силистра да е водеща страна в организацията и вземат решение кметът да е председател на УС. Това е почетна длъжност с представителни функции. Изпълнителния директор е друго лице. 
По другия въпрос относно фирмата „Кипком” и твърдението, че кметът е съдружник бе обяснено, че има три решения на Административния съд през 2008 година влезли в сила, в които този сигнал е оставен без разглеждане. Това са решения,с които всички ние трябва да се съобразяваме, включително и Общинската избирателна комисия. Не може да не бъде изпълнено съдебно решение. Тези решения означават, че всеки следващ път, когато се размаха в пространството този сигнал той трябва да бъде оставен без разглеждане. Волята на съда не може да бъде тълкувана.
Представя се едно и също удостоверение с изходящ номер 3947 от 14 декември 2007 година – заверено последователно от Петко Добрев, Димитър Георгиев и Стефан Господинов, а сега и от Димчо Кьосев, според което Иво Андонов фигурира като съдружник във въпросната фирма. 
Не се взема предвид обаче удостоверението от 23 януари 2008 година, в което се вижда, че Иво Андонов не е съдружник, а удостоверението отразява актуалното състояние на всички вписани промени към 31 декември 2007 година. Този документ издаден от фирменото отделение е доказателство за пълната безпочвеност на искането за прекратяване на мандата.”
Или казано по друг начин към момента на разглеждане на сигнала днес, има решение на съда по този въпрос.
Подобни сигнали ОИК е имала няколко през миналата година и винаги досега не е имала колебание относно това дали да има или не процедура за прекратяване правомощията на кмета, и не са били коментирани. Едва сега по невинен повод – участието в неправителствена организация се взема такова решение, коментира още адвокатът Димчо Кьосев.

Кметът Иво Андонов само допълни, че се очаква с декларация до националните медии да излезе Националното сдружение на общините в Р България. По подобен начин на ще реагират и от Асоциацията на дунавските общини „Дунав”, коментира градоначалника. Писма ще напишат до Комитета на регионите в Брюксел и кметове на румънски общини, допълни той.

В Асоциацията членуват 16 общини от Силистренско, Добричко, Търговищко и Разградско. За 9 години Асоциацията е реализирала 7 проекта, по 15 е била партньор, в момента работи по 5 проекта с румънски общини на стойност 3 милиона евро, и има вече спечелен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество 2007 – 2013 за развитие на гражданското общество, в размер на 100 хиляди евро, съобщи изпълнителният директор Александър Павлов. 
Асоциацията работи за развитие на регионалното и трансгранично сътрудничество, разширяване на комуникациите, организиране на обучения, партниране на организации по национални и международни програми, оказване на методическа помощ и извършване на консултантски и преводачески услуги / за издръжка на организацията/.Задигнаха агне и 190 литра домашна ракия

Две кражби са регистрирани в ОДМВР-Силистра на 31 март. От избено помещение в областния град неизвестно лице откраднало 190 литра домашна ракия, а в с.Чернолик е извършена кражба на агне. По случаите са образувани дознания.


В ОУ „Отец Паисий”
Учителите са в непрекъснат диалог с учениците и техните родители

До две-три седмици се очаква да приключат ремонтните дейности в силистренското училище ”Отец Паисий. Това е едно от петте училища в общината, където бяха предвидени подмяна на дограма, ремонти на покриви и подобряване на материалната база. Ремонтите на общинските заведения се извършват със средства за оптимизиране на училищната мрежа, като целите са подобряване на социалната инфраструктура за устойчиво градско развитие чрез подобряване инфраструктурата на образованието.
По дейности на проекта се предвижда да бъде оборудван и ресурсен кабинет за деца със специални образователни потребности и да се изгради компютърна мрежа.
Срещнахме се с директора на учебното заведение Камелия Рачева да ни разкаже повече за ремонтните дейности и предстоящите приоритети в работата си и да коментира новия законопроект на МОН.

- Кога ще приключат ремонтите и какво е свършено до момента? 
- Както знаете, проектът е на община Силистра "Подобряване на социалната инфраструктура за устойчиво градско развитие чрез подобряване инфраструктурата на образованието - основен ремонт на Обединено детско заведение " Нарцис" и Основно училище " Отец Паисий" –Силистра” и след като бяхме приключили с проекта на Японското посолство, бе решено да се продължи започнатото. До момента е подменена част от покривната конструкция, ремонтиран е изцяло физкултурният салон, като се подмени подовата настилка, направиха се нови прозорци, пълно саниране се прави на цялата училищна сграда. Очакваме най-рано до 20 април да се приключи със санирането и да се направи външното боядисване. Предвидени са и закупуване компютърна техника за класните стаи и техника за ресурсния кабинет, който предстои да се открие. Доста неща се направиха спрямо материалната база на училището и ако докрай се реализират тези дейности по проекта, колегите, както и учениците, ще бъдат обезпечени с така наречените съвременни комуникационни технологии, защото освен че се предвижда във всяка класна стая да има по един лаптоп и по LCD-екран, да има и безжичен интернет на територията на училището. След като вече е подобрена материалната база, ще насочим вниманието си към квалификацията на нашите преподаватели. Надявам се това, което се прави, да остане непокътнато.  
- Мислите ли, че подобрената материална база ще е фактор за увеличение желанието на родителите децата им да учат във Вашето училище? Ще има ли нови паралелки? 
- За съжаление училищната сграда е малка да поеме желаещите да се обучават тук. Учим на две смени. Проведохме анкета с родители на третокласници и искахме да посочат слабостите ни. Почти всички анкетирани посочват двусменния режим на работа. Истината е, че учебното заведение е общинско и аз като директор не мога да реша този проблем. Такава е общинската стратегия за развитие на образователната система. Има много желаещи първокласници и може би за първи път ще се наложи да връщаме родители, пожелали да запишат децата си при нас. За предстоящата учебна година имаме постъпили 128 молби от родители на първокласници. По решение на педагогическия съвет от месец октомври ще се приемат само 96 деца, които оформят четири паралелки. Ако влезе в сила новият закон за училищното образование, тогава VIII клас вече няма да бъде в основния етап на образованието и това означава, че ние няма да имаме осми клас. В момента се намираме на кръстопът дали да направим четири или пет паралелки. И пет да са паралелките, пак ще има ученици, които няма да могат да се обучават в нашето училище. 
- Като казахте за новия закон, какво е отношението Ви спрямо него? 
- Като родител и директор одобрявам всички промени, които се направиха до сега и продължават да се правят от страна на министър Даниел Вълчев. Смятам, че той е човекът, който въведе много новости в образованието, като започнем от делегирания бюджет, нови структури в училищното образование, диференцираното заплащане труда на учителя, многото национални програми, които дават възможност на училищата да кандидатстват с проектни предложения и по този начин да облекчат бюджета на училището. Така че всичко, това което е започнало, зрелостните изпити, външното оценяване, всички тези неща ги одобрявам и смятам, че са правилни. Мога да кажа, че ако преминем към срочни трудови договори на учители за една учебна година, мисля, че ще скочи рязко качеството на обучението в училище. Защото, когато имаме диференцирано заплащане и когато учителите не са с постоянен трудов договор, ще имат стимул да се развиват. И ако се прибяват конкретни критерии за оценка на учителския труд и външно звено за оценка на труда, тогава образованието в България ще тръгне напред. Това ще е крачка и за подобряването дисциплината в училище. 
- Какви са основните мерки, които сте заложили спрямо дисциплината на учениците в училище? 
- За да се постигнат добри резултати, всяко училище трябва да предлага много извънучилищни дейности, за да накара ученика да се чувства пълноценен в училищния живот. Организираме много конкурси и състезания и политиката на училището и на колегите е да подготвят учениците за участие в национални олимпиади. Сега е периодът на най-интензивните състезания. Горда съм от постиженията на нашите ученици. Осем мултимедийни презентации заминават на Националната олимпиада по информационни технологии.
Предстои ни на 26 април да сме домакини на математическо състезание. Това се организира от Съюза на математиците в България.
Много са нещата, които сме предвидили и времето ще покаже дали ще ги реализираме. Всичкото това предполага и добра дисциплина. В нашето училище нямаме педагогически съветник, но класните ръководители съумяват да са в диалог както с учениците, така и с родителите. Дениз от Тутракан, който рисува с лявото си краче, ще получи специална награда за творбата си  
 
13-годишният Дениз Джемил Мустафа от Тутракан ще получи днес специалната награда от конкурса за рисунка на тема “Животът е дар”, организиран от фондация АДРА. Дениз е едно от двадесетте деца с увреждания, които се включиха в конкурса и ще бъдат отличени за представянето си. Творбите им могат да се видят в изложбата, подредена във фоайето на Центъра за работа с деца в Младежкия дом в Силистра. 
Малкият Дениз е с церебрална пареза, което му позволява да рисува и пише единствено лявото си краче. Ученик е във втори клас на СОУ “Й. Йовков” в Тутракан. Рисува с левия си крак от малък и вече се справя почти професионално. Има много участия и награди в редица конкурси. Творбите му са изключително прецизни, богати на цветове и оригинални, споделиха организаторите. 
Близо 50 творби на деца от първи до дванадесети клас от областта са участвали в конкурса за рисунка. Техните творби са класирани в две възрастови групи. 
Отличените деца, както и всички малки творци, ще получат грамоти и награди за представянето си, споделиха от фондация АДРА. 


АДРА ще подпомогне 1000 нуждаещи се  с дарения 

В рамките на пролетната си благотворителна кампания “Животът е дар” в Силистра фондация АДРА продължава събирането на дарения от дрехи, обувки, детски принадлежности, играчки и пакетирани храни. Събраните помощи ще бъдат предоставени на над 1000 крайно нуждаещи се хора от областта, съобщи координаторът на фондацията за Североизточна България Георги Боев.  
Инициативата се реализира съвместно с общинската дирекция за социално подпомагане и отдел “Здравеопазване и социална политика” към общината. 
Приемният център се намира във фоайето на Младежкия дом. Дарения ще се приемат всеки ден от 9 до 18. 30 часа до 4 април включително. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар