Рибарско пристанище, общност на сладководните рибари, прогноза за добра реколта
Министър и екип разясняваха селскостопанската политика в Силистра и ДуловоМинистърът на земеделието и храните Валери Цветанов и ръководният екип на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури проведоха съвместна среща с представители на рибарския сектор в Силистра, на която обсъдиха въпроси в областта на сладководното рибовъдство. 
По време на срещата бяха разгледани възможностите за изграждане на рибарско пристанище в града, както и необходимостта да се създаде локална браншова организация на рибарите, която да поддържа реален диалог с представителите на министерството.
Министър Цветанов подчерта, че с мярката за вътрешно-териториалния риболов по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” ще се подпомогнат устойчивото развитие на риболова в река Дунав и изграждането, разширяването, оборудването и модернизацията на рибарски съоръжения на брега на реката. Мярката е насочена и към модернизирането на риболовния флот на река Дунав. По мярката безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя и за проекти за инвестиции на борда на риболовни кораби.
Експерти от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури представиха възможностите за кандидатстване по двете мерки по приоритетна ос 2 по Програмата – „Аквакултура, преработка и маркетинг”: мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 2.5 „Риболов във вътрешни водоеми”. 
Те информираха, че безвъзмездната финансова помощ по мярката за риболова във вътрешни водоеми е в размер на 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. 75 на сто от подпомагането ще бъде осигурено от Европейския фонд по рибарство (ЕФР) и 25 на сто - от държавния бюджет на Република България.
В следващите две седмици експертите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще обиколят градовете по поречието на река Дунав и ще консултират рибарите по места по прилагането на Програмата.

Участие в работните срещи на министър Валери Цветанов взеха изпълнителният директор Марин Димитров и главният секретар Джемил Кадиш на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури / ИАРА/, както и шефът на териториалното звено в Силистра Любен Любенов. Валери Цветанов благодари на народните представители Юксел Хатиб и Хюсеин Хамди за оказаното съдействие и отправи молба да продължават да лобират за регион Силистра, що се касае до решаване на проблеми на место и за разработване на проекти по оперативните програми.
След дискусията в Силистра с рибари от областта министър Цветанов проведе разговор с кмета на община Силистра Иво Андонов, зам.-кмета Веселин Андреев и главния секретар Людмил Стоянов.
Обсъдена е била възможността за изграждането на рибарско пристанище в Силистра, което да бъде една от атракциите на града. Идеята е за място за рибарски лодки, борса за директна продажба на сладководна риба, хладилни помещения, малки рибни ресторанти и кухни, които ще обслужват туристически групи.
За да се случи всичко това според министър Валери Цветанов е нужно, първо, да се пристъпи към създаването на браншова организация. Това ще стане с помощта на местното ръководство на ИАРА и те заедно ще обособят бенефициента. Община Силистра, от своя страна, ще даде земята за това начинание.
Освен това е нужно да се започне разяснение сред рибарите, че в Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” съществуват нови финансови линии, които ще спомогнат създаването на рибарско общество. 
Силистренските рибари поставиха сериозни въпроси, един от които е свързан с информационната бариера, която чувстват някои от тях по отношение на възможностите сами да попълнят апликационните форми за кандидатстване по програмата. Затова ще поддържаме директен контакт с тях, коментира министър Цветанов. 
До края следващия месец се очаква да бъдат готови наредбите за кандидатстване по програмата. От Силистра до Видин ще бъдат изградени рибарски пристанища, но броят им зависи от желанието на рибарите, каза министър Цветанов. Министерството се е договорило с Тракийския университет да помага в писането на проекти. Ще се избягват всякакви консултанти, които вече рекетират рибарите по морето срещу 25 хиляди лева за проект, съобщи министърът, и допълни: «По тази програма няма да се краде!”, заяви съвсем категорично Джемил Кадиш. 
Според земеделския министър ни очаква добра стопанска година, така както беше и през 2008 г. Той обаче не прогнозира средни добиви, нито изкупни цени на зърното. Но заяви, че очаква висока усвояемост на директните плащания за зърнопроизводителите. От 84 хиляди регистрирани земеделски производители на 70 хиляди вече са изплатени субсидиите.
По всички възможни програми от началото на 2008 г. досега са изплатени над 1,5 млн. лева, и то предимно за зърнопроизводство, заяви още министър Валери Цветанов.
След Силистра земеделският министър се отправи към Дулово, където бе организирана срещас участието на земеделски стопани от района, както и от общините Ситово, Кайнарджа, Главиница и Тутракан. В разясняването на програми и проекти се включиха още и директорът на Областната дирекция «Земеделие и гори» Ерол Адем и на Държавен фонд «Земеделие» - Силистра Урал Чакър. Гост бе и заместник-министърът на държавната администрация и административанта реформа Гюнер Рамис.


ОИК реши да не се прекратяват правомощията на кмета 

Общинската избирателна комисия взе решение да не се прекратяват правомощията на кмета инж. Иво Андонов. Членовете на комисията са преценили, че подадените сигнали за нарушения от ексзаместник-кмета и лидера на ПП АТАКА Димчо Кьосев са неоснователни. Припомняме, че обвиненията бяха за участие на кмета Андонов като съдружник в търговска фирма и като член на УС на Асоциацията за трансгранично сътрудничество „Дунавска Добруджа”. След първото заседание на ОИК, когато с 6:5 гласа се взе решение за стартиране на процедура за отстраняване на кмета на Силистра, същия бе задължен в законоустановен срок да внесе писмени възражения по предоставените му документи.
В писмо на ОИК до медиите се посочва:
«По казуса „КИПКОМ” ООД със седем гласа „за” и четири гласа „против” комисията взе решение да остави без уважение уведомлението от Димчо Кьосев. Без уважение бе оставено и сигналното писмо на Кьосев за „Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунавска Добруджа” при вот на комисията десет гласа „за” и един глас „против”.
Във времето, дадено на кмета Андонов да направи възражения срещу сигналните писма, редица декларации „за” и „против” бяха тиражирани в публичното пространство.
Местния лидер на АТАКА Димчо Кьосев разпространи текст, с който отхвърли репликите на Иво Андонов, че случилото се е опит за преврат. От своя страна, зад позицията на кмета, застанаха БСП, ПД „Социалдемократи”, ВМРО, както и Националното сдружение на общините в Р България, и Асоциацията на дунавските общини „Дунав”.

Друг скандал се завихря в ОИК - Силистра

Внесено е искане в Общинската избирателна комисия за предсрочното прекратяване правомощията на общински съветник. Искането е от председателят на ОбС – Силистра Александър Сабанов и касае Стефан Райчев.
Мотивите се обосновават на Правилника за дейността на местния парламент и в частност каква е процедурата за отсъствие от заседание. Става въпрос за общо 9 отсъствия за една година, направени от съветника Стефан Райчев, от които за три поредни заседания няма посочени в деловодството на Общинския съвет основателни причини.Финансистите в София казват как да харчим парите от субсидията за боклука


Силистра е сред 150-те общини в страната, за които с постановление на Министерския съвет са отпуснати пари за компенсации, стана ясно на заседанието на Постоянната комисия по общинска собственост в ОбС-Силистра.
16,2 млн. лева са отпуснатите пари за нашата община. 7 млн. от тях са за заплащане на извършено асфалтиране (по неофициална информация – 33 улици общо с 9 км дължина, гласувани предварително като списък от Съвета); за благоустройство между блоковете и за доизграждане на пречиствателни станции.
„Очакваме до десетина дни допълнителна трактовка по „пера” за използване на допълнителната субсидия, преди обнародване постановлението в „Държавен вестник” и преди парите да дойдат до Силистра”, обяви зам.-кметът Милен Пенчев в присъствието на кмета Иво Андонов. На практика „тези 7 млн. лева” са за капиталови разходи, за които според корекциите от Министерството на финансите ще бъде разпоредено „как да бъдат обхванати пълният им размер по отделните дейности”, вкл. „ремонт и оборудване на обществени сгради”.
Всичко това се е изяснило тези дни на работна среща в Министерството на финансите. Ще има още възможности за кандидатстване за нови средства, както е било преди две години. 

Възможностите за бизнеса по време на криза обсъждаха в Силистра

Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев и заместник-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров взеха участие във форума „Бизнесът в област Силистра в условията на криза”, който се проведе в Силистра. Срещата бе организирана по инициатива на областния управител Светлана Великова. Участие в нея взеха и представителите на бизнеса от областта и директорите на Бюрата по труда в Силистра, Дулово и Тутракан.
В България няма такава финансова криза, каквато се наблюдава в други държави. При нас има трудности, но на фона на това, което се случва в другите страни, ние се представяме блестящо. Това заяви по време на срещата зам.-министърът на икономиката Явор Куюмджиев. Той посочи, че има проблеми, но ги няма проявленията на кризата, каквито се наблюдават в Румъния, Латвия, където има фалирали банки и масови съкращения. 
По негови думи проблемите от кризата в България имат две проявления. На първо място е осезателното намаляване обема на поръчките и работните места и на второ място - липсата на достъп до кредитиране и финансиране с оборотни средства за развиване на бизнеса. Според Куюмджиев в България не можем да се борим с кризата, а само да омекотим последствията от нея върху икономиката. Като цяло българинът продължава да спестява, заяви Куюмджиев, като се позова на изследвания. 
Сериозни съкращения са направени в някои от големите промишлени предприятия и строителните фирми в областта. През последните месеци близо 200 души от Силистра отидоха на трудовата борса заради кризата. 
Поради свитите пазари от януари без работа останаха 1/3 от работниците в дървопреработващото предприятие „Фазерлес".Около 50 души са освободени от “Силома”. Машиностроителният завод „Стомана" също се е лишил от работници. 
Проблемът е, че съкратените нямат алтернатива за друго препитание, а новите социални програми за безработицата не са адекватни за възникналата ситуация, казаха работодателите от областта.


Няма коментари:

Публикуване на коментар