3 март Национален празник на България

Добър ден, Силистра!

Какво е Трети март за нас, българите?

Ден на свободата, възвестил през 1878 година Освобождението на България от петвековното иго. Днес основателно обявен за Национален празник.

Това казваме винаги, когато ни попитат за датата Трети март от календара.

Но чувстваме ли със сърцето си, че това е ден на преклонение. Ден, в който е повече от нужно да се помолим за онези, дали живота си за вярата и освобождението ни.

Ден, който ни спомня, че сме силен народ, който през всичките тежки години пази своя народностен характер, своята православна вяра, своя борчески и съзидателен дух.

Народ, който под святото човешко слово „Свобода” прибавя и клетвеното „или смърт”. Народ, който е готов и достоен за своя Трети март.

Така че Трети март е светъл ден за нас - вярващите. Ден, който трябва да се помни с ежегодно отбелязване и тържества. Ден, в който да изпеем „Вечная память!” за всички воини, български опълченци, български поборници, български будители и строители на Отечество България.

Екипът на в. „Дръстър ПРЕС”

Няма коментари:

Публикуване на коментар