Бр.55/24 март 2010 г.


Филиз Хюсменова:
Разногласията спъват съдебната реформа

Докладът на ЕК е в изпълнение на механизма за сътрудничество и контрол в областта на правосъдието и вътрешните работи. Той е междинен и не дава политически оценки, а отбелязва постигнатия напредък в борбата срещу престъпността през периода след годишния доклад от юли 2009 г. В този смисъл документът е ясен и безпристрастен. За съжаление, резултати от извършеното в повечето случаи не могат да бъдат оценени, защото още не са налице. Затова аз бих прочела доклада не като бюрократ, а като свидетел на това, което се случва у нас.
Комисията посочва, че последните шест месеца са предприети важни инициативи, които показват желание за реформа. За да има резултати обаче, волята не винаги е достатъчна. За да се стигне до успех, са необходими добра подготовка и обмислени действия. Показните акции наистина са заредени с по-силен публичен ефект, но за ефективното и справедливо правораздаване са важни доказателствата, които по безспорен начин да издържат в съда.
Зад констатацията в доклада, че решаването на някои дела се бави във времето, в действителността стоят често разменяните чрез медиите нападки между изпълнителната и съдебната власт. Това противопоставяне не води до нужното взаимодействие. Нещо повече, с всеки изминал ден то потвърждава факта, че не се наблюдава достатъчна готовност политическата воля да прерасне в ефективни действия. Мнозина, предполагам, вече имат усещането, че докладът може да бъде използван като аргумент в полза на едностранно налагане на волята на изпълнителната власт. Всъщност според мен трябва да се случи друго: законодателните промени, включително тези в НПК, трябва да бъдат постигнати в консенсус със съдиите, прокурорите и разследващите, така че да не се нарушават правата на никоя от страните в съдебния процес. В доклада има ясен пример за добро взаимодействие, както е при новосформираните съвместни екипи за борба с корупцията и организираната престъпност.

ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

Започна пролетното почистване на Силистра.
Основно то се изпълнява от двете фирми, с които общината има сключени договори за поддържане на хигиената в града – „Синева” и „Ербауер”.
Работниците на фирмите започнаха обирането на осоления пясък край бордюрите. С предимство се метат 25 основни улици от градската пътна мрежа, които ще бъдат измити. Фирма „Синева”, която изпълнява ангажимента, ползва вода от собствен кладенец. Средно дневно се разходват около 400 кубика вода. Едновременно с почистването се окопават дръвчета и храсти.
По традиция и тази година общинската администрация планира акция за почистване и освежаване на кът за отдих в града. В подобни инициативи се включват и други административни поделения в Силистра, неправителствени организации и квартални инициативни групи.
Очаква се голямото пролетно почистване да завърши до 22 април – Деня на планетата земя.

ТРАДИЦИИТЕ – АКЦЕНТ В ПРОЛЕТНИЯ АФИШ

С премиера на приказката „Пънч и Джуди” силистренските кукловоди откриват на 25 март пролетните празници на културата. Още три инициативи, посветени на Международния ден на театъра – 27 март, са отбелязани в културния афиш на Силистра до края на месец април.
Като цяло, изяви, посветени на Лазаровден, Цветница и Великденските празници, особено насищат програмата. Те са дело на читалищни формации от селата и града. По-мащабните са: Шестият събор на лазарските групи в село Калипетрово на 27 март, Цветница - празник на моята улица „Букет” в село Айдемир, също на 27 март, както и Великденски концерт на площада в Силистра на 1 април – Велики четвъртък.
В културния афиш през март и април деца и възрастни ще могат да участват в Маратона на четенето в рамките на Световния ден на книгата. Предвидени са няколко изложби – с посвещение на 200-годишнината от рождението на композитора Фредерик Шопен и 120-годишнината на Чудомир, на румънски художници – живопис, графика, керамика, изложбата на младия фотограф Владимир Добрев. В афиша са включени и концерти от различни музикални жанрове – рок, стари шлагери, добруджански фолклор.

ОБЩИНАТА ЩЕ ТЕГЛИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ

Дългосрочен кредит от 2, 5 млн. лв. смята да изтегли община Силистра и по този повод организира обществено обсъждане.
Петнайсет проекта на общината по оперативните програми и пред други външни донори са подготвени. Общата им стойност е за близо 50 млн. лева. Девет от проектите са в процес на оценка, един ще бъде внесен през м. май, четири вече се изпълняват и един е одобрен на първа фаза, подготвя се за оценка във втора фаза.
Проектите са свързани с ремонти на пътища и обществени сгради, укрепване на свлачище, създаване на туристически атракции, благоустрояване на квартал, залесяване на 250 дка запустели земи и саниране на учебни сгради.
За съфинансиране, междинни и окончателни плащания общината се нуждае от 2 500 000 лв. На 26 март от 11.00 часа в салона на общината откъм Дунавския парк ще бъдат обсъдени параметрите на дълга, обезпечаването му и целесъобразността на разходването му. Община Силистра кани гражданите да участват в общественото обсъждане и да научат повече за проектите.

Общинският съвет в Дулово проведе 29–то си редовно заседание

Вчера общинските съветници в Дулово се произнесоха по 18 докладни записки, внесени от кмета на община Дулово Гюнер Рамис.
Към предварително обявения дневен ред бяха добавени две нови точки и една докладна на кмета на общината, внесени в законоустановения срок.
Докладната записка на кмета бе за „Одобряване на размера на такса за отдаване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд за стопанската 2010 г.”, а в другите точки бяха внесени докладни от общинските съветници Росен Игнатов /за поставяне на пътни знаци в района на училището в село Поройно/ и Николай Илиев /за отмяна на Решение №151 от протокол №10 от 22.10.2008 г./.
Общинският съвет в Дулово, наред с решенията за отдаване на части от имоти публична общинска собственост, прие решение за изменения към Наредба № 9 /за определяне на базисния месечен наем за предоставените под наем на имоти–общинска собственост/.
Гласуваха се и решения за възлагане на конкурс за обществен превоз на пътници за незаетите 8 автобусни линии по утвърдените транспортни схеми; за газифицирането на община Дулово; за сключването на договор за кредит между община Дулово с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на територията на Община Дулово”, финанасиран от ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”. Договорените средства по проекта са в размер на 4 835 666,64 лв.
Седем общински съветници подкрепиха с лични средства /по 50 лв., един от тях даде 100 лв./ Галин Ангелов, жител на град Дулово, в момента ученик в НУФИ ”Филип Кутев” – гр. Котел, за участие в международен фолклорен фестивал в Коста Рика. Община Дулово ще осигури за Галин 1000 лв.Две нови заглавия в репертоара на силистренския театър за Международния ден на театъра 
„Пънч и Джуди” и „Премиерата”

В навечерието на Международния ден на театъра, силистренският драматичен театър “Сава Доброплодни” представя на на своите почитатели две нови заглавия - „Пънч и Джуди” по популярна английска приказка и постановката на младата актриса Ирена Чернева „Премиерата”.
В неформална обстановка вчера ръководството на театъра покани местните медии на среща с творческия екип на новите постановки. Според Борислав Ненков, директор на ДТ”Сава Доброплодни”, и двете заглавия са необичайни за съвременната публика. Това са две предизвикателства както за нас, така и за любителите на театъра. Идеята ни е да запознаем публиката с този вид театър - уличния - с маски и типажни костюми и поведение от миналото. Вярвам, че ще интересно и сега, допълни шефът на силистренския театър.
Пънч (англ. Punch, съкращение от Puncinello) е персонаж от английския народен фолколор и се появява за първи път в Англия през 1660 г. в представленията на италианските майстори на марионетките. Постепенно Пънч се превръща в постоянна маска-шут в куклените представления - гърбав, с остър крив нос и с островърха шапка. Той е гуляйджия, мошеник, веселяк и побойник. Постепенно той се сдобива с постоянна сценична партньорка-Джуди, и вече няколкостотин години те са сценичен дует. Освен Пънч и Джуди, в комедията се появяват и други основни персонажи: Бебето, Доктора, Офицер,Палач, Дявол, кучето Тоби, конят Хектор,Поли-любовницата на Пънч, Слепеца. Спектакълът се състои от поредица комични сцени-стълкновения на Пънч с другите персонажи, които завършват с бой с тояги и смърт, след които Пънч пее и танцува доволен. Често неговите противници са олицетворение на някакво човешко чувство- Гордост, Страх и т.н. Даже появата на палача с бесилката не спират убиеца Пънч. Накрая той се бори дори с Дявола. Образът на Пънч е свързан с многовековната традиция на Шута, Смешника и Глупака, които са имали особен статут в средновековната култура.
В спектакъла участват: Мирослав Петров, Ренета Николова, Петър Чапкънов, Живка Йорданова, Денка Чапкънова, Христо Христов, Теодора Михайлова
Според режисьора Первели Николов- Вили спектакълът “Пънч и Джуди” ще поеме всякакъв вид публика. В постановката ще се сблъскат доброто- Музата Мария, и злото- Дявола. Играем театър в театъра, обобщи той спектакъла.
Актьорите, с които работим, правят много неща. Наистина много труден спектакъл, но мисля, че това което си зададохме като задача, го изпълнихме и оценката ще оставим на публиката, коментира Первели Николов.
Постановката на младата актриса Ирена Чернева - “Премиера”, ще дебютира точно на 27 март - Международния ден на театъра. Идеята възникна непринудено; искахме с нещо ново и нетрадиционно, специално да зарадваме нашата публика. Сценарият го написах за една вечер и благодарение на ентусиазма на колегите успяхме да направим истински шоу- спектакъл, който да се запомни, развълнувана разказа младата актриса.
В постановката любителите на театъра ще проследят желанието на едно дете да посети пиеса в храма на Мелпомена и препятствията които трябва да мине, за да реализира своята мечта.
Две постановки, които си заслужават да бъдат видяни от любителите на театъра. Нови, предизвикателни и нетрадиционни - така може да се опишат двете заглавия в репертоара на ДТ ”Сава Доброплодни”-  Силистра.Младите еколози от ЦУТНТ - Силистра с три награди от Националното състезание „Водата-извор на живот

На 18-19.03.2010 г. в гр.Бургас се проведе VI-то Национално състезание „Водата-извор на живот”. Състезанието е посветено на 22 март - Световния ден на водата, и тази година бе под наслов „Вода за всеки, вода завинаги”. ЦУТНТ - Силистра е традиционен участник в това състезание и негови възпитаници винаги са били сред призьорите.В тазгодишното издание на състезанието участваха отбори от много градове на страната - Бургас,Стара Загора,Сандански,Разград,Троян, Гоце Делчев, Севлиево,Благоев град и др.От ЦУТНТ - Силистра участие взеха три екипа от клуб „Екопатрули” и Екоклуб „Пеликан”.
В първата възрастова група за ученици – VI – VIII клас, състезанието е отборно,състоящо се от три кръга - решаване на кръстословица, сглобяване на пъзел и защита на постер.В постерната защита отборът на ЦУТНТ представи своите проучвания за водното богатство на Добруджа, как се е променяло то през годините и водоснабдяването и качеството на питейната вода в Силистра днес. Отборът в състав Весела Тодорова, Полина Миланова, Николета Петрова и Тихомир Маринов се представи отлично и завоюва трето място.
Във втора възрастова група – ученици IX – XII клас, Екоклуб „Пеликан” представи два проекта. Под формата на мултимедийни презентации младите еколози представиха своите идеи за опазване водното богатство на планетата Земя. И двата проекта на Екоклуба към ЦУТНТ представиха проучвания върху качеството на водата в Природо-научен резерват “Сребърна” и ролята на младите хора за опазването на уникалното му биоразнообразие.
Екипът на Адриана Алтунян,Кремена Димитрова и Борислава Борисова спечели специалната награда на журито за експерименталната си работа по темата. Анна Тодорова - председател на Екоклуба „Пеликан”, впечатли участниците и журито с научноизследователския подход към темата и безапелационно завоюва първо място.
Ръководителките на екипите от ЦУТНТ - Донка Димова и Йорданка Маринова, изказват своята благодарност на Веселка Цавкова - научен сътрудник в екологичната станция на БАН в Сребърна за оказана помощ при подготовката на децата. Благодарим и на община Силистра, осигурила участието на младите еколози в това престижно състезание.

Няма коментари:

Публикуване на коментар