Бр.50/17 март 2010 г.

СТАРТИРА УКРЕПВАНЕТО НА СВЛАЧИЩЕТО ПО УЛИЦА “ТИМОК” В СИЛИСТРА 

В края на първото шестмесечие на м.г. община Силистра подписа четвъртия си договор по Оперативна програма „Регионално развитие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България. Той е съгласно договор  от 25 юни 2009 г. Проектът е за 370 984,10 лв. и е безвъзмездна финансова помощ, представляваща 96,47 % от стойността му. Продължителността на проекта е 12 месеца, а основната му цел е да предотврати рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в гр. Силистра, живеещо в района на ул. «Тимок», чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси.

С договор от 12 февруари т.г., сключен между „Стройпроект” ООД и община Силистра, са възложени укрепителни работи за свлачището. Изпълнителят е избран при проведен открит конкурс, по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Участници в конкурса бяха 5 фирми от страната. Стойността на укрепителните работи възлиза на 171 869,54 лв. с ДДС.

По същия ред са избрани още авторският и строителният контроли. От началото на март строителната площадка е подготвена и започнаха укрепителни дейности в района на свлачището. Екипът по проекта започна подготовка за провеждане на последната, 11-та, обществена поръчка по проекта, свързана с избор на изпълнител за извършване на геодезическо заснемане и геодезически измервания.

Екипът изпрати искане за авансово плащане по проекта пред управляващия орган на програмата, възлизащо на 111 295,23 лв. Изискванията на договарящия и управляващия орган на дейностите, предвидени в договора между община Силистра и оперативната програма, са публикувани на сайта на програмата www.bgregio.eu. Независимо от метеорологичните условия, към момента не се налага удължаване на срока на договора между бенефициента и договарящия орган-донор.

 

Отменена е въведената в Силистренско първа степен на готовност за повишено внимание по крайбрежието на Дунав

Отменена е въведената в Силистренско първа степен на готовност за повишено внимание по крайбрежието на Дунав, съобщи изпълняващият длъжността началник на “Гражданска защита” в Силистра Тодор Димитров.

Създадените в крайбрежните селища групи за наблюдение на реката и дунавските диги обаче  не са разформировани и дават информация веднъж в денонощието.

Нивото на Дунав край Силистра вчера беше 648 сантиметра – с 12 сантиметра по-ниско от понеделник, показва справка от силистренското представителство на агенцията за проучване и поддържане на плавателния път по реката.

От “Гражданска защита” съобщиха, че засега няма опасност и от преливане на водоемите в Силистренско.

В Силистренска област има над 40 водоема, като 6 от тях се водят като потенциално опасни.

 

ОП „ЖИЛФОНД” Е С НОВ ДИРЕКТОР

 

В общинското предприятие „Жилфонд” е назначен нов директор, съобщи кметът Иво Андонов.

Това е 60-годишният Васил Стойков, пенсиониран полицай и бивш общински съветник. Той заема овакантеното от Бахтен Вели място още в началото на 2009 година.

Досега „Жилфонд” се ръководеше от един от техническите специалисти в предприятието - Христо Боев, като временно изпълняващ длъжността.

 

ВЛЯЗОХА В СИЛА ПРОМЕНИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНАТА

 

Влезе в сила актуализираната структура на Общинската администрация от 12 март, когато изтече срокът за обжалване на решението на Общинския съвет.

С 34 щатни бройки е намалена числеността на Общинската администрация, местните дейности и общинските предприятия, което е 11 на сто от досегашния брой.

От шестима заместник-кметовете вече са четирима.

В рамките на съществуващата численост са създадени два нови отдела: „Оперативни програми и проекти” и „Правно-нормативен отдел и обществени поръчки”. За ръководител на последния е обявен конкурс.

Съкращаването на работни места е една от мерките, записани в антикризисната програма на общината за тази година. Очакваният икономически ефект от актуализацията на структурата в частта работни заплати и осигуровки се очаква да бъде в размер на 112 775 лв.

АЙДЕМИРЦИ С АКТИВНО УЧАСТИЕ В ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА

 

Близо 30 души посетиха изнесената приемна на общинския омбудсман в село Айдемир днес.

Група от двайсетина възрастни хора поискаха от обществения посредник да помогне за възстановяването на т.нар. “радиоточки” в селото. Повече от половин година част от селото е с прекъсната радиовръзка. Оказва се, че при ремонти на електрически и телекомуникационни съоръжения са повредени много от кабелите. На места жиците са прекъснати и от зимните аномалии през януари.

Няколко жители са сигнализирали за напуквания по къщите, които се намират в района на старо свлачище. Други са се оплакали, че тежкотоварни камиони продължават да преминават през селото, въпреки околовръстно шосе над Айдемир.

Въпросите ще бъдат отнесени към съответните институции и през май ще има отчетна среща, обеща Румяна Чанкова.

Това е втората изнесена приемна на общинския омбудсман от началото на годината. Първата беше в село Брадвари, където хората са поставили предимно проблеми, свързани с работата на социалните и здравни учреждения. 

 

ПГМТ „Владимир Комаров” отбеляза патронния си празник  

Вчера Професионална гимназия по механотехника “Владимир Комаров” - Силистра отбеляза своя патронен празник, който по традиция всяка година се превръща в едно от най-значимите събития за учебното заведение.

За ученици, учители, родители и бивши възпитаници вчерашният ден бе двоен празник, защото те отбелязаха и 47-годишнината от създаването на учебното заведение.

Гости на тържествата бяха Денка Михайлова, зам.-областен управител, Габриела Миткова, началник на РИО на МОМН - Силистра, инж. Димитър Димитров, ст. експерт по професионално образование, Росица Димова, гл. експерт в отдел “Образование” - община Силистра, бивши учители и  възпитаници на учебното заведение.

Официалният старт на празничния ден се даде с посрещане на училищното знаме и поднасяне на венци и цветя пред паметника на патрона Владимир Комаров.

Кратко слово за живота и делото на Владимир Комаров и  приветствие към учениците и гостите поднесе директорът на учебното заведение Петранка Георгиева. Тя награди изявените възпитаници на училището.

Кратък рецитал от страна на учениците, посветен на космоса, бе част от тържествата.

Поздравителен адрес към ръководството и учениците бе изпратен и от кмета на община Силистра инж. Иво Андонов.

Празничният ден продължи с празничен концерт, финални срещи по футбол и волейбол, както и посещение на обновената музейна сбирка на гимназията.

В следобедните часове бе проведен и Празничен педагогически съвет, където участие взеха учителската колегия в гимназията и гости - бивши директори, учители и служители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар