Дулово

Шанс и за безработни, и за болни и самотни хора

Ваня ПЕТРОВА20 безработни от общината ще работят по НП”Асистенти на хора с увреждания” – дейност “Социален асистент” за срок от една година.

Безработните, които са регистрирани в Д БТ, са преминали през специална комисия, която ги е оценявала по определени критерии и са били избрани на базата на точкуване. Те ще преминат през специализиран курс, проведен от лицензирана фирма.
Социалните асистенти, които са от 10 населени места на общината, ще се грижат за един или двама души с увреждания /в зависимост от степента на увреждане/ и за самотно живеещи възрастни хора.
Стоянка Димитрова, която ръководи Домашния социален патронаж към направление “Социални услуги”, каза, че възложител на проекта е община Дулово, която на база договор с Дирекция БТ/която ще осигури заплатата на социалните асистенти/ ще привежда осигуровките. Работата е за една година на осемчасов работен ден.
“В общината има 3 900 лица с увреждания. Невъзможно е да установим броя на самотно живеещите възрастни хора в 27-те населени места. Но много е необходимо да бъдат увеличени бройките и програмите, които са насочени към тяхното обгрижване, да бъдат изградени дневни центрове с необходимото оборудване и специален превоз до тях, за да не бъдат пращани тези хора в старчески домове или на други места” – допълва Стоянка Димитрова. 
Маринка Златева и Бисер Тодоров са включени в програмата. Те споделиха:
Маринка Златева: - “Много полезно ще бъде това обучение за мен, аз съм сигурна, че ще мога да изпълнявам задълженията си към хората - да ги придружавам, да ходя до аптеката и личния лекар, да им помагам за всичко, от което имат нужда. По този начин и аз се чувствам пълноценна и необходима.” 
Бисер Тодоров:- “Аз се грижа от много години за дядо ми и майка ми, които са с увреждания. Това за мен е ежедневие, но все пак е необходимо да има такова обучение и изобщо такива програми. Дано да са повече и с по-голяма продължителност, за да могат и повече хора да бъдат обхванати, а и повече безработни да се включат в тях като социални асистенти. Чрез тази програма и аз работя в помощ на моите болни майка и дядо.”


 
Социална дейност
 
Общинските съветници в Дулово наскоро взеха решение, с което декларираха своето съгласие общината да кандидатства в процедура за финансиране по проект “Красива България”. По този проект ще има извънредна сесия за набиране на предложения по мярка 02-02 “Спешно подпомагане на социални домове”. Общината ще кандидатства за обект “Дом за възрастни хора с психични разстройства” в село Правда”
Домът е към направление “Социални услуги” към ОбА и неговият ръководител Васил Василев сподели, че на база това решение съфинансирането от страна на Общината ще бъде 20 % от общата стойност на проекта, който е над 970 х. лв. При одобрение останалото финансиране ще бъде от “Красива България”.
Наистина имаме спешна нужда от тези средства, продължава В. Василев. Откакто е създаден Домът в с. Правда, са правени само козметични и освежаващи ремонти, но помещенията и сградите се нуждаят от сериозни реконструкции и модернизации, за да могат и домуващите 70 мъже с психични разстройства и хората, които се грижат за тях да имат по-добри битови условия.
В. Василев добави, че в Дома в селото вече работят 5 човека, назначени по НП ОСПОЗ, а по НП “Социални услуги в семейна среда” към Агенцията по заетостта са одобрени 9 домашни помощници от 6 населени места в община Дулово.


Няма коментари:

Публикуване на коментар