Филиз ХЮСМЕНОВА:
Много от идеите ни са осъществени в Силистренска област

Евродепутатът Филиз Хюсменова изпрати материали на европейска тематика за библиотеките на СОУ „Н. Вапцаров” в гр. Силистра, СОУ в
с. Паисиево и ОУ в с. Черник. Те дават представа
за институциите на Европейския съюз и за някои от политиките, които провежда той. Част от книгите са предназначени за деца, за да могат те по-лесно да запомнят държавите в ЕС. На учителите българският евродепутат е изпратил Либерален календар, който те могат да използват като работен бележник в ежедневната си работа.
Даровете са съпроводени от писмо до учителските състави. В него евродепутатът от Силистра посочва, че много от идеите си е успяла да реализира в Силистренска област с подкрепата на Групата на либералите и демократите в Европейския парламент като: проведените в Тутракан и Главиница обучения по компютърна грамотност на 50 младежи, конкурси за есе „Кажи кой си, разбери другия” в Силистра, в Главиница и Дулово по повод Годината на междукултурния диалог. Благодарение на нея училището в с. Черник проведе лятно обучение по английски език, а децата от с. Брадвари получиха детска площадка и „Еврокът” за родителите им.
В Силистра бе проведен семинар за усвояването на еврофондовете, по проекта „Шанс за всеки” в 30 населени места в областта експерти са се срещали лично с хората, за да разясняват възможностите за малък и среден бизнес. Филиз Хюсменова заявява, че в голяма степен обвързва работата си с децата, младите хора, грижата за тях и тяхната безопасност. „Като майка, жена, политик и евродепутат съм особено чувствителна към тази област на обществения живот. Вероятно и като човек, чието обучение и първоначална професионална реализация е педагогиката. Искрено съжалявам, че въпреки желанието ми не съм в състояние да посетя и направя нещо за всяко населено място” – споделя евродепутатът Хюсменова.Няма коментари:

Публикуване на коментар