Бюро по труда
Започва приемът на проекти
по ОП “Развитие на човешките ресурси”

Приет е Националният план за действие по заетостта през 2009 година, това съобщи и.д. директор на дирекция “Бюро по труда” – Силистра Пламена Христова. 
“С този план се определя политика на Агенцията по заетостта”, добави тя. 
Определени са основните приоритети и направленията както програмите, така и мерките, по които ще се работи през 2009 година, съобщиха от местната дирекция на “Бюро по труда”.
Средствата по този план са вече разпределени. От тази седмица ще бъдат обявени и мерките, по които работодателите ще могат да кандидатстват при набирането на работници.
Стана ясно, че от 26 януари Агенцията по заетостта, в ролята си на междинно звено по ОП “Развитие на човешките ресусри”, възобновява приемането на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2”. Целите на схемата за безвъзмездна помощ са предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия, с цел да се повиши производителността на труда и създаване условия за устойчива заетост.
“Не е голям интересът към тази програма. Засега има само един подаден и одобрен проект”, коментира и.д. директор Пламена Христова.
Насочването на безработни лица към заетост по програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” е друг приоритет пред местната дирекция “Бюро по труда”.
До момента в трите общини-Силистра, Кайнарджа и Ситово, по тази програма за наети 362 лица, разпределени, както следва: 230 в Силистра, 28 в Ситово и 104 човека в Кайнарджа
Друг приоритет на “Бюрото по труда” е да се ангажират желаещи по програмата за “Асистенти на хора с увреждания”. До момента 36 души от трите общини са приели подобна работа. Като социални аистенти работят само в община Силистра, защото единствено тя е изработила подобен проект.
Програмата “Социални услуги в семейна среда” или т.нар домашни помощници, също стартира скоро. Интерес към програмата има, защото на този етап работа са започнали 30 човека, които се набират по заявка на общиниците. В Силистра броят им е 18, в Кайнарджа-10, а в Ситово-2.
През февруари ще бъде започнат прием по мерките, чийто основен приоритет е майчинството. Засега само в община Силистра работят около 41 детегледачки.
В края на изминалата година безработицата в Силистра се е увеличила. Общо 2730 души са без работа.
Най-масово уволнение е регистрирано във “Фазерлес”, където от работа са освободени 116 човека. Освен това в някои местни фирми е въведен почасов график на работа.
“Това е нормално, защото много от хората, които работят в селското стопанство, и те през зимния период също се регистрират като безработни”, сподели Пламена Христова.
НАП и Прокуратура борят измамите заедно

Дванадесет работни срещи проведе през 2008 г. създаденият от Окръжна прокуратура - Силистра и териториалната дирекция на Националната агенция за приходите Регионален координационен център за борба с данъчните и осигурителните измами. На тях бяха обсъдени 10 случая, свързани с установени в хода на извършвани ревизии индикации за измама и/или престъпление.
 Членовете на центъра имат за задача да обсъждат и определят процесуалните действия, които прокуратурата трябва да възложи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия; определят фактите и обстоятелствата, които трябва да бъдат изследвани в конкретните производства и преценяват необходимостта от събиране на допълнителни доказателства. С оглед повишаване ефекта от взаимодействието между държавните институции, към работата на координационния съвет се привличат и служители на Областна дирекция „Полиция”, които осъществяват предварителните прокурорски проверки по наблюдаваните случаи.
Целта на създаването на Регионалния център за борба с данъчните и осигурителните измами е да се координират действията на двете институции, служителите им да си оказват взаимна методическа помощ и да се повиши ефикасността на работата им, като се обсъждат конкретни преписки с цел селектиране на значими случаи, при които са налице достатъчно данни, даващи основание за започване на наказателно производство.Водите на Дунав не са замърсени с нефтопродуктиВодите на река Дунав не са замърсени с нефтопродукти, това сочат резултатите от пробонабиранията, извършени вчера от РИОСВ-Русе. Експертите са взели водни проби от няколко точки – от вътрешността на лимана, до боновите заграждения и след тях, в река Дунав.
Замърсяване на реката с нефтопродукти категорично няма. Отчетената концентрация е два пъти по-ниска от нормите. Замърсяване с нефтопродукти е отчетено само около потъналия плавателен съд. Резултатите от пробите до боновите заграждения в лимана също отговарят на нормите.
РИОСВ-Русе ще продължи пробонабиранията до момента на пълното ликвидиране на последствията от потъването на съда. До тогава ще останат и боновите заграждения


Няма коментари:

Публикуване на коментар