ОЩЕ ВЕДНЪЖ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ПАТРИАРШИЯТА

В ДРЪСТЪР (СИЛИСТРА)

доц. Д-р Стефка АНГЕЛОВА

Базиликалната църква, проучена през последните десетилетия в Дунавския парк, е един от градоустройствените акценти на ранносредновековния Дръстър. Сградата е изключително представителна, монументална и има своите аналогии единствено в големите базиликални църкви на Плиска и Преслав.

Както повечето от тях, и тя има една доста сложна строителна история. Издигната е в края на ІХ в. и претърпява известни основни реконструкции преди всичко на вътрешното пространство още през първата половина на Х в. Почти в този си вид, вероятно куполна базилика, тя доживява до края на средновековната епоха.
Нормално е за един такъв значим паметник да очакваме появата на графични реконструкции. Искам дебело да подчертая, че това е единственият цивилизован подход. Издигането на действащ храм върху руините на базиликалната църква е нещо недопустимо. Това не би могло да бъде извършено в никоя друга държава. Идеята на г-н Петко Добрев, подкрепена от д-р Стела Дончева, ни обрича на една стъпка към унищожаване автентичния вид на руината. Издигането на каквато и да било постройка, пък била тя и най-автентичната реконструкция, обрича автентичните руини на сигурна гибел. Затварянето на тези иначе доста значими руини под съвременна сграда означава лишаване на посетители и специалисти да се наслаждават на истинската руина..
В последните години кметството на община Силистра вложи изключителна енергия и средства за консервация на археологическия обект и частична, но много предпазлива, реставрация на някои загубени части от сградата. Освен това около базиликалната църква беше направено благоустрояване и от няколко години насам тя се превърна в притегателен център за граждани и туристи, които могат да се насладят на едно изключително приятно място в паркова среда.
Трябва да се каже още, че базиликалната църква е част от един по-голям комплекс от сгради, чието проучване все още не е завършено. Това, което можем с удоволствие да препоръчаме, е предложените от д-р Стела Дончева графични реконструкции да бъдат поставени върху големи табла някъде в контекста на оригиналния паметник. Това е единствената и допустима в международната практика дейност, която може да бъде извършена около подобни паметници.
Недоумявам откъде у г-н Петко Добрев се е появила тази идея.. Това, което мога да препоръчам е той като висше административно лице да съдейства за издигането на един монументален съвременен храм на място, което от години е определено от Силистренска община. Проектът за тази сграда трябва да се одобри чрез публичен конкурс, в който може да участва и д-р Стела Дончева.
Това е категоричното ми становище и то ще намери подкрепа сред архитекти от НИПК, които не по-зле от д-р Стела Дончева биха предложили варианти за реконструкции.
Няма коментари:

Публикуване на коментар