Избран e член на консултативния орган към ДАМС за Силистра
В новосъздаващата се структура на Младежкия консултативен орган (МКО) към Държавната агенция за младежта и спорта за Североизточен регион в град Варна на седми февруари се проведе регионална среща, чиято основа цел бе да събере лидери от младежките организации, които да определят свои регионални представители в Младежкия консултативен орган. За Силистра представител на МКО бе избрана Цветелина Василева. Още двама представители от Варна влязоха в структурата на МКО и по един от Шумен, Разград, Добрич.
Консултативният орган ще има експертна функция и неговите решения ще са с препоръчителен характер за институциите, взимащи решения. 
Сред важните задачи на дискусията в Младежкия дом в град Варна бяха предложените приоритети на младежките организации за бъдещата работа на МКО в следващите две години. 
МКО ще е съставен от представители на неправителствени организации с различен профил – местни и национални, политически и неполитически, занимаващи се с различен вид дейности – доброволчество, неформално образование, човешки и граждански права, клубове по интереси и други работещи за и управлявани от млади хора под 35 години. 
С този проект ДАМС дава възможност на младежките неправителствени организации да работят в сътрудничество, да създадат мрежа и да участват в реализацията на националната младежка политика на България. Консултативният орган е посредник между младите и институциите. Основната цел на този орган е да се създаде НЕЗАВИСИМ работещ механизъм за сътрудничество между младежките организации и държавната власт, чрез който да се допринесе за провеждането на ефективна междусекторна младежка политика, отговаряща на нуждите на младите хора в България – разясни Цв. Василева.
Националната кампания е част от Програмата за младежки дейности 2008 -2010 година на Държавната агенция за младежта и спорта и се реализира от Главна дирекция “Политика за младежта”. Кампанията включва провеждане на срещи, дискусии и конференции в регионите на страната – поясни Цветелина Василева.
До месец ще се проведе и първата национална среща в столицата с обучение на представителите на всичките шест региона на страната, както и на лидерите на останалите участващи организации.
Цветелина Василева работи в отдел «Образование» като мл. експерт «ПСИХОЛОГ», член е на СНЦ «Еврохоризонти» и СНЦ «Детски свят». През периода 2002-2005 г. участва в провеждането на интервюта към Министерството на здравеопазването – Инициатива 2000 на Световната здравна организация, проект: Изследване на здравето и стреса в България. От 2006 до 2007 г. е психолог към проект “Изкуството да общуваме”, финансиран от ДАМС на СНЦ “Еврохоризонти”. През същата година е и лектор - психолог към проект “Различни, но с равни права” на сдружение ”Детски свят”, Ресурсен център и Център за работа с деца, финансиран от Държавната агенция за младежта и спорта. През 2008 г. участва в работата на проект “Младежки информационно-консултативен център-Силистра” по програма на ДАМС като лектор-гост на семинар. През периода 2008-2009 г. е обучител по проект “Хармония в общуването” към отдел “Образование”, община Силистра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар