Пепа ДЕНЕВА, зам.-кмет „Общинска собственост”:
„АТАКА” не освобождава офиса си доброволно!”

В края на миналата седмица бе обявено, че ПП АТАКА освобождава офиса, който заема в сградата на Стоматологията. От направени изявления ставаше ясно, че това се прави доброволно в името на гражданите на Силистра с идеята освободеното помещение да се предостави за ползване на ТЕЛК. Оказа се обаче, че ситуацията е комплицирана и че информацията не отразява истината.
По този повод зам.-кметът „Общинска собственост” при община Силистра Пепа Денева направи изявление, което дава повече яснота по въпроса.

- Отговаря ли на истината изявлението на областния лидер на „Атака” и зам.-кмет „Икономика и международни програми” Димчо Кьосев, че партия “Атака” с джентълменски жест освобождава помещението си в полза на трудноподвижни лица, посещаващи ТЕЛК? 
- Изнесеното не отговаря на истината, въвежда в заблуждение гражданите на община Силистра и е проява на чист популизъм. Причината за освобождаването на помещението е различна от посочената и хората трябва да я узнаят. Освобождаването на помещението от ПП „Атака” се налага поради неплащане на дължимите задължения по договора за наем за продължителен период от време. Изтекли са всякакви срокове за доброволно погасяване на сумите. В резултат на това има издадена заповед на кмета на община Силистра г-н Иво Андонов, подписана от него, за изземване на помещението, предоставено на ПП „Атака” – кафетерия на първия етаж на бившата Стоматологична поликлиника. Освен това помещението е общинска собственост и е недопустимо бивши наематели да се разпореждат с него. Изключителната компетентност за това е на съветниците в Общински съвет-Силистра.
- В крайна сметка помещението ще бъде ли предоставено на ТЕЛК?
- Община Силистра проявява съпричастност и разбиране към проблема на трудноподвижните хора, а и на техните близки, които ги обгрижват. Ето защо веднага след като ПП ”Атака” предаде владението на помещението на дирекция „Общинска собственост”, ще предложим на Общински съвет - Силистра да вземе решение за безвъзмездното му предоставяне на ТЕЛК. Така ще бъде решен проблем, който засяга всеки един от нас - пряко или косвено.


Няма коментари:

Публикуване на коментар