с. Искра
Нов учебен срок, нови униформи за учениците в ОУ „Стефан Караджа”

На 02.02.2009 г. се проведе заключителното мероприятие на проекта „Въвеждане на униформа за учениците: стил, елегантност и красота във външния вид- ред, дисциплина и отговорност в училище” с ръководител Нели Чолакова, директор на училището, и екип от сътрудници Сехавет Али, учителка по история и цивилизация, география и икономика, и Емел Кадирова, учителка по математика и информатика. Активно се включи в осъществяването на проекта възпитателката Снежана Тодорова, както и класните ръководители. 
Работата на екипа бе абсолютно безвъзмезна в името на децата и в помощ на семействата. Особена подкрепа получихме от общината, предоставила ни своята банкова сметка и чрез която проектът получи финансирането си. Немислимо бе реализирането му в условията на липса на делегиран бюджет без помощта на кметство- с. Искра, чиито представители кметът на селото Турхан Мехмед и специалистът по финанси Мелихат Юсеинова бяха възложители №2 на поръчката за униформите. С тяхно съдействие бяха осъществени финансовата политика на проекта и прозрачността на разходите. Родителите на учениците дофинансираха 30 % от стойността на комплекта. 
Проектът се реализира във времето от 28.10.2008 г. до 23.01.2009 г. Ученическата униформа включва 5 елемента: две ризи с дълъг и къс ръкав с емблема на училището, плетен пуловер и яке с емблема на училището и панталон или пола, съответно за момчетата и момичетата. Емблемата на училището символизира стремежа към знания и наука с изгряващото от разтворена книга слънце, на страниците на която са двата флага – на България и Европейския съюз. Това показва принадлежността на ученика към родното място, училище, страна и място на страната в световното развитие. Дизайнер на емблемета е Емин Шакиров, преподавател по изобразително изкуство в училище.
Стойността на една униформа е 120 лв. Родителите подкрепиха с по 45.00лв., от които се използваха само 34.30 лв., останалите средства те ще получат обратно на родителските срещи, които предстои да се проведат. По проекта училищният персонал получи по една емблема с дофинансиране от 1.00 лв.
Всички деца от І до VІІІ клас са с униформи. Изключение правят 5 ученици от VІІ клас. Техните родители не подкрепиха идеята и отказаха да дофинансират. От проекта тези ученици получиха само по 3 елемента от униформата. От сумата по проекта бяха облечени и децата на социално слабите семейства, които представиха документ от социалната служба в община Ситово - общо 17 деца в училището.
Модното дефиле бе посетено от зам.- кмета по хуманитарни дейности Севджан Адем, кмета на с. Искра Турхан Мехмед, председателя на Сдружението на жените Моазес Джевдет, председателя на Училищното настоятелство Кадир Шакиров, Йордан Недев – директор на ОУ „Г.С. Раковски”- с. Ситово, родители. По четири двойки от всеки клас, по групи и индивидуално, учениците представиха на всички своето ново облекло. Музиката за дефилето бе подбрана от интернет от нашите осмокласници Алеф Мюрсел и Ферхат Екрем. Всички бяха очаровани от интересните движения и представяне на участниците. Овациите не стихваха. Най-малките модели по няколко пъти дефилираха пред гостите. Нашите репортери от седми клас Елес Шевкет и Мутлу Метин взеха интервю от гостите, използвайки диктофона от проекта „Млад журналист” и фотоапарата от проекта на общината „Моят Европейски глас”.


Няма коментари:

Публикуване на коментар