Бр.133/20 юли 2009 г.

Морят жегата с басейн

Над 200 силистренци намериха спасение от високите температури, разхлаждайки се във водите на градския басейн. 
Експертите са признали, че плуването е една от най-добрите алтернативи за преборване на жегата.
Термометрите в неделния ден показваха 32,1 градуса по Целзий, с влажност на въздуха 49 %.
Усещането обаче бе като за 37 градуса.

Увеличават се огнищата на зараза от морбили в Силистренско

Намаляват темповете на разпространение на морбили в Силистренско, но се разширява обхватът на огнища със зараза, съобщиха от РИОКОЗ - Силистра. 
През май и юни, когато беше пикът на заболели от дребната шарка, само в Дуловски район са регистрирани 64 случая - предимно в ромски семейства. А от началото на юли заболелите са шестима. Единични огнища са регистрирани в Алфатарско, Главинишко, Кайнарджанско и в град Силистра, поясни д-р Теодора Начева - ръководител на Дирекцията за надзор на заразните болести. 
Две седмици е инкубационният период на заболяването „морбили". Често то се обърква с дихателни инфекции и се случва деца и майки да са контактни в детско отделение, докато се появят пъпките, каза д-р Начева.
Инспекцията продължава да прилага профилактични мерки за овладяване на епидемията в Силистренско. Извънредни имунизации са направени на над 5 700 души на възраст между 13 месеца и 30 години. Болните се изолират в инфекциозните отделения на лечебните заведения в областта.
Леко се повишава заболеваемостта от остри заразни и паразитни болести в Силистренско
Спад при дихателните инфекции


Заболяваемостта от чревни инфекции през месец юни е леко завишена в сравнение с предходния месец, констатираха инспекторите от Отдел "Противоепидемичен контрол" към РИОКОЗ - Силистра. Това съответства на сезонната динамика на тези заболявания. Повишението е за сметка на вирусните гастроентерити и ентероколити, които съставляват 92% от общия брой регистрирани през месеца чревни инфекции.
Бактериалните чревни инфекции са представени от 1 случай на колиентерит и 1 салмонелоза при малки деца, които не са в организирани колективи. За същия период са регистрирани двама болни с остър вирусен хепатит– ОВХ тип А и тип В
При дихателните инфекции се наблюдава спад, който е основно за сметка на болните от варицела. Регистрирани са 63 случая, като заболелите са предимно деца от различни детски колективи от Силистра и Тутракан. От скарлатина и туберкулоза са заболели четирима души, като 40 са новите случаи на заболели от морбили за месеца. От началото на юли са регистрирани още 6 заразени.
През миналия месец в областта са регистрирани 8 ухапани от кърлежи, като двама са заболели от Лаймска болест. Ухапаните са от различни населени места и общини, без да се наблюдава преобладаваща възрастова група.
Във връзка с регистрираните лабораторно потвърдени случаи в страната и обявената VI степен на опасност от грипна пандемия и на основание заповед на директора на РИОКОЗ служителите на отдел "Противоепидемичен контрол” поддържат 24-часово разположение на телефон 0886-913-001, на който се приемат съобщения за всякакви съмнения, свързани с новия грипен вирус. В областта няма случаи на съмнително болни от новия грипен вирус лица, пребивавали зад граница, съобщиха от отдел “Противоепидимичен контрол” към РИОКОЗ - Силистра.


Опашки за хранителни помощи в Силистра
БНТ СЕВЕР

Засилен интерес към хранителните помощи от Европейския съюз отчитат през тази година от Българския Червен кръст в Силистра. Само за час при доброволците от БЧК преминават между 10 и 15 души. За седмица от безплатните храни са се възползвали повече 5400 добруджанци. Оказва се, че големият интерес се дължи не само заради разнообразието, но преди всичко на по-голямото количество на продуктите. Докато през миналата година се раздаваха по 4 кг брашно, сега към помощта са прибавени по 3 кг захар и ориз.
Пакетите с хранителни продукти трябва да бъдат разпределени преди изтичане на крайния срок - 24 юли, иначе ще бъдат върнати. По време на втория транш няма да има възможност да се дават пропуснатите помощите от първия, коментираха от Червения кръст.
Следващите помощи от интервенционните запаси на Европейския съюз ще се раздават в средата на август.

Дулово
Три читалища получават субсидия от МК

Три читалища от общината получават средства от общата допълваща субсидия за общините за подпомагане дейността на народните читалища.Сумата, общо за трите читалища, е 11 000 лв.
Припомняме, че през миналата 2008 година 13 читалища от общината получиха общо 30 000 лв. Осем села получиха по 2000 лв. за ремонт, а дуловското читалище получи 7 000 лв.; за художествено-творческа дейност по 2000 лв. получиха Дулово и Яребица, а по 1000 лв. за компютри взеха три села. 
Съгласно чл. 90 на ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България министърът на финансите по предложение на министъра на културата предоставя като обща допълваща субсидия и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за текущ ремонт, набавяне на книги, периодични издания и компютърна техника. 
Кандидатстването за допълваща субсидия се е извършило на базата на одобрени правила чрез подаването на проектен фиш, утвърдени със заповед на министъра на културата. 
В указания срок са били подадени проектни фишове от 2279 читалища. Определената работна група, назначена със заповед на министъра на културата, е разгледала всички постъпили проектни фишове. Общите критерии за разпределяне на средствата са: 
- Подадените проекти да са в съответствие с изискванията и получени в МК в указания срок
- Целесъобразност на проекта
- Дейност на читалището
- Получаване на средства по линията на допълващата целева субсидия в предходни години
- Започнат вече вид ремонт по сградния фонд
- Заявен процент на съфинансиране
- Продължителност на извършване на ремонтни дейности
- Започнат процес на автоматизация
- Художествено-творческа дейност на читалището.

Комисията е предложила финансово да бъдат подкрепени 925 читалища. Сред тях са читалищата в Дулово и селата Прохлада и Руйно. Читалищното настоятелство в село Прохлада е получило 2 000 лв. за ремонт, в Руйно -2 000 лв. за художествено-творческа дейност, а в Дулово 4 000 лв. за ремонт и 3 000 лв. за художествено-творческа дейност. 
Отчетът за целевото изразходване на предоставените средства на читалищата/по писмо от МК/ трябва да се представи в общината с копие до Министерството на културата .


До края на октомври ще приемат молби за отопление

От юли до края на месец октомври ще се приемат молби-декларации за отопление в Дирекция”Социално подпомагане” в града.
“В нашата дирекция започнахме да приемаме молби-декларации от граждани за идващия отоплителен сезон 2009/2010 г. Те ще се приемат от юли до 31 октомври, по постоянен адрес. През миналия отоплителен сезон бяха одобрени 1 902 молби” – съобщи Садет Адемова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” в града.
Право на целевата помощ за отопление ще имат лицата и семействата, които са имали средномесечен доход за предходните шест месеца преди подаването на молбата по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление, който от 01.01.2009 г. е 65 лв., и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от ППЗСП.
“Важно е да уточним, че диференцираният минимален доход за отопление е индивидуалната граница за достъпа до целевата помощ и е различен за различните категории лица в зависимост от тяхната възраст, здравословно състояние и семейно положение – затова сме подготвили и специална таблица”-заяви Садет Адемова.
Целевата помощ е в размер на 276, 15 лв. и се отпуска еднократно.Тя е за период от пет месеца/01.11.2009 г. – 31.03.2010 г./ и ще се изплаща по банков път/всяко правоимащо лице трябва да посочи номера на банковата си сметка при подаването на молбата-декларация/.
Дирекцията е изготвила график за приема на молбите за Дулово и по населени места чрез кметствата.Няма коментари:

Публикуване на коментар