Бр.139/28 юли 2009 г.

За първи път стартира покупко-продажба на квота за краве мляко

От началото на месец август стартира нова процедура “Прехвърляне на индивидуални квоти без стопанство", тоест покупко–продажба на индивидуална млечна квота без стопанство или квотна борса, съобщиха от Областната разплащателна агенция - Силистра.
Главната цел на процедурата е да осигури на производители, разширяващи своята дейност на пазара на краве мляко, с допълнително количество квота, като в същото време се освобождават производители, които не реализират и не предлагат мляко и млечни продукти през изминалия квотен период.
Желаещите да закупят индивидуална квота, съответно и тези, които ще продават, могат да се обърнат към областната разплащателна агенция, която ще играе ролята на междинно звено, като ще осигурява информация и ще урежда плащането между двете страни.
Със заповед на бившия министър на земеделието и храните е утвърдена цена от 0.10 лв. за килограм мляко с масленост 3,8 % за доставки и фиксирана цена от 0,10 лв. за килограм краве мляко за директни продажби за квотната 2009/2010 година.
Процесът за закупуване започва с подаване на заявление от страна на желаещите да закупят квота в периода 1 – 30 август в Областната разплащателна агенция - Силистра според постоянната адресна регистрация на физически лица и по адрес на търговската регистрация на юридически лица.
Желаещите да продадат индивидуалните си млечни квоти могат да подават заявления за продажба на индивидуална квота от 1 септември до 15.11. 2009 г. за квотната 2009/2010 година в ОРА според постоянната адресна регистрация на физически лица и по адрес на търговска регистрация на юридически лица.
След приключване срока за подаване на заявления за продажба ще се установи състоянието на заявените количества за закупуване и тези за продажба. В случай, че количествата за закупуване надвишават количествата за продажба с предимство ще се ползват производители, отговарящи на критериите на Регламент 853/2004, останалото количество ще се разпредели пропорционално на останалите производители- казаха още от областната разплащателна агенция.


В Тутраканска община
Децата намаляват, издръжката се увеличава
Калина ГРЪНЧАРОВА

На общественото обсъждане на Стратегията за развитие на образованието в Тутраканска община за периода 2009 – 2013 и Плана за нейното прилагане, проведено миналата седмица, от общинската администрация в крайдунавския град представиха информация за резултатите от външното оценяване, от изпитите след VII клас и от държавните зрелостни изпити, а също и за състоянието на образователната мрежа по прогнозни натурални показатели и изпълнението на бюджета към 30 юни т.г.
Образователната мрежа включва детските градини и общинските основни и средни училища.
Три са детските градини – „Патиланчо”, „Славянка” и „Полет” (последната ОДЗ). Към всяка една от тях са прикрепени и групи от селските детски градини. Така към „Патиланчо”, където децата са 94, е прикрепена група от с. Търновци с 22 деца, от с. Преславци – с 6 деца, от с. Белица – с 14 деца и от с. Шуменци – 23 деца. Общият брой на децата в „Славянка” е 99 плюс група от 14 деца от с. Старо село и 42 деца от с. Нова Черна. В ОДЗ „Полет” децата са 106, а към градината е прикрепена група от 33 деца от с. Цар Самуил.
Според специалисти заплашително намаляват децата в селата Преславци и Белица. В Преславци вече цяла година се поддържа група от 6 деца, която натоварва много бюджета.
Що се отнася до финансовите показатели на детските заведения, 44.07% са изразходени средствата от държавни дейности (работни заплати) за полугодието от общо плануваните за годината 738 132 лв. Неразплатените разходи са 3 771 лв.
Средствата за издръжка обаче се разходват с по-бързи темпове - за шест месеца са похарчени 62,74% от плануваните общо за годината 300 хил.лв., като неразплатените разходи са 63 768 лв. за 2009-та и още 20 125 лв. за 2008-ма. 
Основните училища в общината са две – в Нова Черна и Цар Самуил. В ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Нова Черна, учениците са 112 на брой. От 166 010 лв. годишен бюджет за полугодието са изразходвани 47,38%. Поради наличието на седем маломерни паралелки има необходимост от дофинансиране - за 16 деца по 1409 лв. - 33 816 лв. /16 908 лв. до края на 2009 г./
Ситуацията в ОУ „Стефан Караджа” в с. Цар Самуил е по-сложна. Там учениците са 92, изпълнението на бюджета е 51,47% от общо 149 602 лв. 96,80% от дофинансиращите общински средства (28 183 лв.) също са изразходени. В това училище се дофинансират осем маломерни паралелки - за 44 деца по 1409 лв. - 61 996 лв. /30 998 лв. до края на 2009 г./. 
Що се отнася до средните училища, в СОУ „Йордан Йовков” се обучават 666 ученици. За първите шест месеца на годината са разходвани 40,30% от общо 1 130 900 лв. Дофинансират се две паралелки –VI и XII клас – 3 ученици по 1409 лв. - 4 227.00 лв. /2 113,50 лв. до края на 2009г./.
В СОУ „Христо Ботев” учат 553 ученици. Училището е разходвало 37,31% от общо 674 938 лв. годишен план. Необходимостта е от дофинансиране на две паралелки XI клас, по професията „Офис секретар” - 3 ученика и „Сътрудник в малък и среден бизнес” - 2 ученика/ или общо 5 ученици по 1288 лв. - 6 440 лв. /3 220.00 лв. до края на 2009 г./.
Обикновено за цифрите казват, че са суха статистика, но в случая те дават точното финансово състояние на образователната мрежа.
А що се отнася до самия образователен процес, ще припомним, че резултатите от външното оценяване (IV-VI клас) в селските училища не са особено добри. По български език и литература училищата в Цар Самуил и Нова Черна заемат последните места по успех в Силистренска област.
Бел.автора: Разглеждайки цялата информация за учебните резултати и финансовото състояние на училищата в Тутраканска община, проследявайки през годините ученическия състав на СОУ „Йордан Йовков”, а от 5 години и на СОУ „Христо Ботев”, не намирам отговор на един въпрос, който си задавам вече 25 години – защо учениците от селските училища не идват да продължат средното си образование в Тутракан, а предпочитат Русе и донякъде Силистра? При условие, че възпитаниците на старата тутраканска гимназия, както всичко наричат сегашното СОУ „Й. Йовков”, са показвали великолепни резултати на кандидат-студентските изпити, а и на нововъведените матури.


Сливенска община кани децата в национален конкурс «Български будител»

През тази година община Сливен ще бъде домакин на националното честване на Деня на народните будители, организирано от Националното сдружение на възрожденските градове. По този повод е изготвена патриотична програма. Една от инициативите е провеждане на национален творчески конкурс за ученици „Български будител”. За неговото популяризиране кметът на Сливен Йордан Лечков се е обърнал към колегите си от страната.
В писмо до кмета Иво Андонов той пише: „Инициативата е още една възможност да изразим уважение към родолюбивото дело на духовните водачи на България – пример за патриотичното израстване на нацията”.
Според регламента в творческия конкурс могат да се включат деца от страната и чужбина на възраст от 12 до 19 години. Те ще се състезават с мултимедиен проект, есе, разказ, стихотворение или рисунка на тема „Епоха на Българското Възраждане”. Конкретизирани са няколко насоки на творческата линия.
Проектите се изпращат по пощата до 5 октомври на адрес: 8800 Сливен, бул. “Цар Освободител” 1, Община Сливен, кабинет 102, за конкурса „Български будител”.
Повече подробности за регламента и програмата могат да се прочетат www.sliven.bg.Няма коментари:

Публикуване на коментар