Бр.141/30 юли 2009 г.

Повторна химическа обработка срещу комари организира общината

(На 30 и 31 юли (четвъртък и петък) ще се извърши химическа обработка срещу комари на тревните площи в град Силистра и в селата Айдемир, Калипетрово, Сребърна и Ветрен.
През нощта в четвъртък срещу петък от 21.00 до 8.30 часа с наземна техника ще бъдат обработени градинки, междублокови пространства и парковите зони на Силистра. В ранните утринни часове в петък ще се пръска от самолет. Авиационното третиране ще обхване 10 000 декара площ по поречието на река Дунав, в града и определените села. Вечерта на 31 юли, между 21.00 и 24.00 часа, е предвидена наземна обработка срещу комари на общо 3000 декара растителност в селата Ветрен и Сребърна.
Фирмите, спечелили конкурса за химическото третиране – „ДДД – 1” – София и ЕТ „Ребус – Стоянка Георгиева”, ще използват препарата „Цитрол” 10/4 УЛВ в съответните концентрации на разтвора.
Община Силистра напомня на гражданите, че е добре по време на пръскането да не излизат на открито.
   
 
Дискутираха дискриминацията в обществото
Нараства броя на оплакванията


„Премахване на дискриминацията в българското общество” бе темата на провелата се вчера Кръгла маса в Силистра. Организатор на събитието бе Министерството на труда и социалната политика съвместно с Комисията за защита от дискриминация. Участваха Лилия Абаджиева от социалното ведомство и председателят на антидискриминационната комисия Кемал Еюп, неправителствени и граждански организации и представители от община Силистра.
„Законодателство и политика за равнопоставеност и защита от дискриминацията в Европейския съюз и България”, „Рамкова програма за борба с дискриминацията” бяха част от дискусионните теми на Кръглата маса. Инициативата е по проекта „Премахване на дискриминацията в българското общество”, финансиран по програма ПРОГРЕС на Европейската комисия.
Проектът цели да осветли и разпространи информация за българския принос в предотвратяване дискриминацията в Европейския съюз и основните области, в които са необходими допълнителни усилия и общи действия на европейско и национално равнище, като например борбата срещу дискриминацията по няколко признака, допълнително повишаване на обществената осведоменост и информираност, общоприетост на недискриминацията, насърчаване на позитивни мерки за равни възможности на всички, системното събиране и анализиране на данни за въздействие на антидискриминационното законодателство, политики и практики.
Рязко е увеличен броят на жалбите за дискриминация в сферата на труда през тази година. Само за полугодието са подадени 550 оплаквания по признак „лично и обществено положение", а през цялата 2008 година общият им брой е бил 720. Най-много са жалбите срещу несправедливо заплащане и делене по възраст и пол в колективите. Сред най-засегнатите са младите майки и възрастните учители, принудително освобождавани преди навършване на години за пенсия- заяви Кемал Еюп преди началото на работната среща.
Дискриминацията обозначава третирането на хората по различен начин, когато между тях не съществуват морално значими различия и това не е свързано с конкретни основателни цели - подчерта той. Дискриминацията е практика на по-неблагоприятно отношение към дадени граждани - ограничаването или лишаването им от определени социални възможности или законови права заради принадлежността им към дадена раса, религия, вяра, пол, сексуална ориентация, заради техни увреждания, възраст, имуществено състояние, образование, политически убеждения, национален произход. 
През есента се очаква да започнем съвместна работа с МОН за мониторинг на учебните програми и въвеждане на часове по антидискриминация- каза председателя на Комисията Кемал Еюп.
Според него е тревожна тенденцията, че 90 на сто от децата в ромската общност не са обхванати в училище. „След 20 години 20 на сто от работоспособното население ще са роми, а сред тях е най-висок прагът на чувствителност към дискриминация", подчерта още Еюп. 
По време на Кръглата маса обект на дискусията бяха и дискриминацията в сферата на труда по различни признаци, дискриминация на хората с увреждания във всички сфери, дискриминация по етническа принадлежност, по пол.
За финал експертите представиха анкети, изводи и заключения.

Над 4000 нарушения са констатирали от Инспекцията по охрана на труда от началото на годината

Общо извършените проверки в предприятия за периода са 932. 4067 са констатираните нарушения. Най-много от тях са във връзка със Закона за безопасни условия на труд-2923 нарушения, за преустановяването и предотвратяването на които са отправени 3987 задължителни за изпълнение предписания. Спрени от експлоатация са 10 машини и съоръжения, отчетоха от инспекцията.
Най-голям остава делът на съставените актове за административни нарушения, за които глобите варират от 50-100 лв. За първото шестмесечие на годината инспекторите са съставили само два акта за големи нарушения на стойност от по 10 хиляди лева. Прокуратурата е сезирана за един случай за съмнение за фалшифициране на документ от работодател.

До момента са подадени близо 3000 молби за помощи за отопление

2960 молби за отпускане на целева помощ за отопление са постъпили досега в дирекциите „Социално подпомагане” в Силистренска област, съобщиха от там. Декларациите се приемат от 1 юли и могат да се подават до 31 октомври. За настоящия отоплителен сезон целевата помощ е 276.15 лева при месечен размер 55.23 лева.
Помощта се отпуска за период от 5 месеца и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, през който е отпусната.
Право на помощта имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък или равен от определен диференциран минимален доход и отговарят на допълнителни условия.
По данни на областна дирекция „Социално подпомагане“ през 2008 г. за отоплителния сезон са подадени 6691 молби-декларации. Подпомогнати са 5427 лица и са отказани 1264 молби.

Прогнозират нарастване на безработицата през третото тримесечие

Нарастване на безработицата в областта през третото тримесечие на годината прогнозират от БТ в Силистра. Очакваният брой безработни с натрупване от предходни месеци към 31 юли т.г. е 3413, а само за месец юли 310, за август нови 258 и за септември 260 души. Над 500 лица са регистрирани средно месечно в Бюрото по труда в Силистра, сочи статистиката за последните шест месеца. Общо новорегистрираните безработни са 3026, от които 2729 са с нова регистрация. Най голям е броят на освободените работници в сектор „Услуги“-1047, следвани от „Индустрия“-898 и „Аграрен сектор“-244.
През юли месец няма постъпили уведомления за масово съкращаване на работници, съобщи директорът на БТ-Силистра Георги Балушев.
Равнището на безработицата в община Силистра през юни е 9.27 %, което е четири пункта под средното за страната.Регистрирани са 3306 безработни лица, като спрямо същия период на миналата година увеличението е с над 750 души следствие на икономическата криза, която засегна големите промишлени и строителни фирми, сочи анализът на БТ Силистра.

Кметът на село Срацимир Йордан Чешмеджиев:
“Стремя се да съм с честен с хората и да не отбягвам трудните въпроси”

Наталия СИМЕОНОВА 

За почти половин мандат като кмет на село Срацимир съм изпълнил половината от обещанията си, записани в предизборната програма. Това сподели при срещата с репортер на в. ”Дръстър ПРЕС” Йордан Чешмеджиев - най-младият селски кмет в община Силистра. 29-годишният педагог, магистър по информатика и компютърни технологии е амбициран да възроди родното село, доколкото се простират правомощията му. Своята мисия като млад кмет той вижда във възможността да помага на другите. 
Най-голямата ценност при нас са трудолюбивите хора и красивата природа, каза Йордан Чешмеджиев. Отстоящо само на 13 км от Силистра, селото е разположено на три хълма, недалеч от българо-румънската граница /2км/. Възникнало е преди около 175 години сред гъста гора. По-късно хората изсичат гората за ниви. Населението и досега се занимава основно със земеделие и отглеждане на животни, разказа кметът. 
350 са жителите на селото по постоянен адрес, но в действителност са повече според Чешмеджиев. През лятото и ваканциите могат да се видят много “нови” лица в селото, които остават на гости при роднини.  
Всички по-важни проблеми се решават със съдействието на кметския обществен съвет. В него на доброволни начала влизат 12 души, общественици от селото, които преди всяко решение имат задача да сондират мнение сред срацимирци. Основно въпросите, които се обсъждат, са свързани с чистотата, организирането на различни общоселски мероприятия, злободневни въпроси и такива от битово естество. Това помага бързо да се реагира на проблемите, от което хората остават доволни, каза срацимирският кмет.  
Със съдействието на кметската администрация в Силистра вече е асфалтирана улица “Седма” в селото, която дълги години е била в окаяно състояние. Това беше един от най-важните проблеми, който разрешихме още с встъпването ми в длъжност, каза Чешмеджиев. Освен резонните дупки, хората са се оплаквали и от силните вибрации и напукването на къщите си, тъй като по тази улица минават земеделските машини на кооперацията. “Надявам се този проблем вече да не тормози хората”, сподели кметът. 
Към момента първостепенната цел на Чешмеджиев е да намери начин да осигури услугата “Социален патронаж” за жителите на Срацимир и съседните села, от където също има много заявки. Работим усилено в тази насока, но засега изчакваме да се уреди въпроса, разясни Чешмеджиев. Той посочи, че в селото има сграда, подходяща за оборудване на кухня, където да се готви и да се разнася храната по домовете. Само в Срацимир крайно нуждаещи се от тази услуга са 20 възрастни хора. В околните села също ще се направят допълнително списъци, с което ще се увеличи броят им. “Всичко опира до финанси и за съжаление няма такива проекти по европейските програми, които да спомогнат за разкриване на такава услуга. Цялото финансиране трябва да се поеме от община Силистра, което ще бъде в тежест за нея, и оттам идва проблемът”, каза Чешмеджиев. 
Вътрешни подобрения на пенсионерския клуб радват неговите обитатели от това лято. Обновен е целият интериор за възрастните хора, които го посещават. Сложени са нови пердета, сменени са изцяло покривките и посудата. Обновлението съвпада и с отбелязването на 25 – годишнината от създаването на клуба в селото. По този повод срацимирци са организирали скоро фолклорен празник с гостуващи състави от съседните села. Тече ремонт и на сградата на читалището – цялостно вътрешно освежаване. Предстои да се подмени покрива на Здравната служба в селото. 
 Прави впечатление приветливата сграда на кметството както отвън, така и отвътре. Красива и добре поддържана цветна градина посреща жителите и гостите на кметството. Сградата е наново боядисана отвън и отвътре. В момента работници издигат и нова ограда. Навсякъде е оборудвано с компютри, а от месец вече е факт и достъпът до интернет. “Опитваме се да сме в крак със съвременните технологии. Това определено прави работата ни по – лесна и бърза”, каза Чешмеджиев. 
 Свързан съм със селото и искам да работя за развитието му, така мотивира избора си да се кандидатира за кмет Йордан Чешмеджиев. Стремя се да съм с честен с хората и да не отбягвам трудните въпроси. Мотивиран съм да намеря решение на всеки проблем, допълни той. По негови думи топлата благодарност на хората, на които е помогнал, и добрата дума му помагат да продължи да дава всичко от себе си, на което е способен. 
Като най-голяма трудност в работата младият кмет посочи липсата на собствен бюджет, което забавя донякъде изпълнението на набелязаните от него въпроси. Статуквото е такова навсякъде, но държа да отбележа, че сме благодарни за подкрепата, която получаваме от община Силистра, допълни Чешмеджиев.

Кът за отдих ще се изгради до “Крайната чешма” в Срацимир


Кът за отдих ще се изгради в местността “Крайната чешма” в селото. Районът ще бъде основно почистен и облагороден, като с това ще се превърне в привлекателно място за срацимирци и гостите на селото, сподели кметът Йордан Чешмеджиев. 
Ремонтните дейности ще стартират до края на седмицата. Те са финансирани по спечеления проект от кметството към Предприятието за управление дейностите за опазване на околната среда /ПУДООС/. Стойността на отпуснатите средства е под 10 хиляди лева. 
По проекта ще се изгради канал към чешмата. Досега нямаше такъв, водата се разливаше и районът ставаше като блато, разясни Чешмеджиев. По негови думи местните хора обичат да посещават мястото край чешмата. Използват често водата за различни свои нужди. Самата местност е много красива, тъй като е разположена на няколко ската, каза Чешмеджиев. 
След отводняването в района около “Крайната чешма” ще бъде засята трева, ще бъдат поставени маса, пейки и кошчета за отпадъци. За нуждите на младите хора ще бъде обновена спортната площадка в близост до чешмата, а нови люлки ще радват малчуганите.
В момента тече процедура за избор на изпълнител на обекта, сподели кметът Йордан Чешмеджиев.Няма коментари:

Публикуване на коментар