14 акта състави РИОКОЗ-Силистра за нарушения

През последния месец от миналата година здравните инспектори от дирекцията са извършили 542 проверки на обекти с обществено предназначение – хранителни и нехранителни.
За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания са връчени 44 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с 69 мероприятия за проверка.
За извършени нарушения са съставени и връчени 14 акта – на физически и юридически лица. Издадени са 20 наказателни постановления на обща сума 4300 лева.
За извършени нарушения са връчени и две заповеди за спиране експлоатацията на обекти или на дейностите в тях.
Поради нередовна здравна документация от работните си места в обектите за производство и търговия с храни са отстранени 14 лица.
Инспекторите са взели и водни проби от десет населени места в областта.
Изследвани са двадесет водни проби питейна вода, взети от консуматорите от централно водоснабдени населени места по химични показатели. Отклонения от нормите не са констатирани.Няма коментари:

Публикуване на коментар