След 2 часа дебати
такса „Смет” се върна на 3 промила
* Залата напуснаха
съветници от ГЕРБ и АТАКА


Два часа продължи заседанието на Общинския съвет в Силистра вчера – с една- единствена точка в дневния ред. 
Вместо в 9,30 съветниците започнаха работа в 10,24 часа. Присъстваха 28 от 33-а.
Забавянето отчасти се дължеше и на мълчаливия протест пред сградата на местния парламент от страна на работещите в ДКЦ-1 лекари.
120 минути съветниците дебатираха и обсъждаха дали да прегласуват и потвърдят взетото миналата седмица решение за намаляване на такса „смет” общо с 1 промил.
С 18 гласа „за” от присъстващите в края на сесията 18 съветници бе гласувано предложението на общинска администрация от 22 януари. И бе отхвърлено приетото тогава с мнозинство предложение на Мирослав Калинов за намаляване на такса смет.
Припомняме, че на свое заседание на 22 януари старейшините приеха предложението на община Силистра данък сгради да падне от 1,5 на 1 промил върху данъчната оценка на недвижими имоти за физически лица. Ставката за данък сгради за фирми и юридически лица не се променя в сравнение с миналогодишната и остава 1.5 на 1000, както не се променя и ставката за такса битови отпадъци в размер на 7 промила. 
Освен това бе гласувано и от 1 промил да стане 0,9 промила таксата за почистване на територии, предназначени за обществено ползване, и от 1 промил да стане 0,1 таксата за обезвреждане на отпадъци в депа.
В крайна сметка таксата за юридически лица ще е 7 промила, а за физически – 3 промила. 
На практика увеличението в таксата, която гражданите ще платят общо за данък сгради и такса битови отпадъци, ще е по-висока с 30 %. 
Общинските съветници не приеха вчера и предложението на Жеко Коев от АТАКА да отпадне преференцията за фирмите, да сключват индивидуални договори с фирмите за сметосъбиране и сметоизвозване.Няма коментари:

Публикуване на коментар