Търси се изход от лабиринта 
Община Силистра, общежитие „Младост”, отдел “Образование” 
Ленар НУРИ
Незабравка КИРОВА


Как научихме, че има проблем във взаимоотношенията между участниците в тази история? Избухва пожар, макар и без сериозни щети. Сигнал до редакцията и проверка на място. Това в чисто хронологичен ред.
В общежитие „Младост” преди десетина дни в неделен ден се запалва ел.инсталацията. Има обаче служители в сградата и се предотвратява нанасянето на по-сериозни щети.
Общото обяснение е следното: сградата на общежитието и съседната сграда, в която се помещава отдел „Образование” и не само той са с обща ел.- и отоплителна инсталация. На отбор „Образование”-то му е спряно кранчето и от 1 ноември не получават топлинна енергия и съответно се греят на ток. Причината – едни 16 000 лв., които община Силистра дължи на отбор „Младост”. 
Задълженията …
Общежитието минава на делегиран бюджет. До тогава общината е поемала разходите за отопление. С промените се получава един котел – двама ползватели. Прави се разделителен протокол – коя сграда какъв процент гориво ползва през зимния сезон. Протоколите са подписани от представители на всички заинтересовани страни. 77 % за голямата и 23 % за малката сграда. Тъй, обаче … зимата на 2008-а свършва, а пари няма ….
Това накратко … Ето и разширената версия…

Драганка ГЕОРГИЕВА, директор на СО „Младост”:

„След 1 януари 2008 година, когато влязохме в системата на делегираните бюджети, изпратих докладна до кмета на общината, която бе съгласувана с Мариана Павлова, началник на отдел „Образование”, и с Нели Стоилова, зам.-кмет с цел да се направи разделителен протокол и да се знае кой какво количество консумира за отопление – съответно ние и звената, и фирмите, които са в другата сграда. Предложих два варианта за решение на проблема – превеждане левовата равностойност на горивото за отопление или доставяне на допълнително течно гориво за сметка на община Силистра. Протокол бе направен и съответно на база изчисленията в него пуснах на 22 април докладна записка след края на отоплителния сезон относно възстановяване разхода на гориво за сезон 2007/2008 година. Държа да отбележа, че разходите за октомври 2007 г./ март -2008 г. бяха платени от бюджет` 2008. От 1 ноември до 31 декември сме разходвали 12 750 л гориво, а от 1 януари до 31 март`08 г. – 25 100 л. На 16 юли подадох следваща докладна записка относно възстановяването на разходите, изчислени на база протокола за 22,7 % дял на съседната сграда, което е около 8 000 литра гориво – или 16 400 лв. 
В същото това време през юли се проведе Детският международен танцов фестивал и гостите нощуваха в общежитието, като цената на една нощувка е 7 лв. – или общо 4 620 лв. През август в Силистра гостуваха студенти от Тараклийския държавен университет – студентите отново ползваха легловата база на общежитието. Така неплатените разходи достигнаха 23 550 лв. Гориво и нощувки. Изпратихме протестно писмо от името на настоятелството до община Силистра, до РИО на МОН и до Общинския съвет. Изразихме мнение, че по този начин се вреди на интересите на 280 ученици. Отговор от инспектората по образование гласи, че общината трябва да си плати задълженията, тъй като има нарушение при разходването на делегирания бюджет. Ние влязохме в задължение от 70 000 лв. за гориво, тъй като договорът не е подписан от директора на общежитието, а от общината, и се дължат неустойки към делегирания бюджет за 2008 г. Затова през октомври изпратих предупредително писмо, че ще бъде преустановено подаването на топлинна енергия към сградата, в която се помещава отдел „Образование”. Писмото е подписано и от председателя на настоятелството Валери Стойчев. Така и направихме. В края на миналата година след безкрайна кореспонденция сумата за нощувките в летния сезон ни бе изплатена. Във въздуха останаха дължимите суми за гориво.”

Директорът на общежитието не скри, че се правят икономии, тъй като преди обяд няма деца в сградата и на практика парното започва да се пали непосредствено преди завръщането им от училище. На работни срещи в общината въпросът е бил поставян неколкократно и в крайна сметка се е заговорило за отделяне на инсталацията на двете сгради и подсилването им, тъй като те са правени през1964 година и са морално остарели, затова и не са в състояние да поемат напрежение от електрически уреди и климатични инсталации, поставянето на които има намерение общинското ръководство да извърши в отдел „Образование”. 

Пожарът …
В рамките на една седмица, твърди Драганка Георгиева, три пъти се опушвал захранващият кабел. Таблото се намира на приземния етаж на общежитието. Най-вероятно е прегрял в неделния ден.

Общината и общежитието се загубиха в лабиринт и който може да им помогне- здраве му кажи. На заседание на Постоянната комисия по Местно управление и гражданските права към Общинския съвет въпросът бе разискван. Колко дължи общината, дължи ли изобщо и ако да – ще бъдат ли платени?
След дебати и обяснения се взе решение да бъде направен вътрешен анализ за приходи, разходи и задължения на общежитие „Младост”. Директорът не присъства въпреки поканата.
В срещата участваха зам.-кметът по финансовите въпроси Милен Пенчев и началникът на отдел „Образование” Мариана Павлова.

Мариана Павлова:

“Може да звучи грубо, но според мен директорката на общежитието се опитва да изнудва общината. Половин година водим диалог и при все че съжителстваме в една обща сграда, си пишем писма. Започнаха работа с делегиран бюджет, а изведнъж се оказва, че общината им дължи куп пари. Наясно сме, че отделен парен котел няма и че сме ползвали тяхното отопление, но това се случваше в ранните часове на деня и късно следобяд, в останалото време сме ползвали ел.енергия. Когато пускат парното, ние вече не сме на работа. Оказа се, че ще трябва да се плащат безбожни разходи от порядъка на 5 000 лв. всеки месец, като ако сме на ел.ток – ще са около 1 000 лв. Тези 16 000 лв. ги дължи общината и сме говорили с Нели Стоилова и с Милен Пенчев. Аз нямам договорни отношения с общежитието, за да плащам тази част от изразходваното гориво. Възниква пожар в неделя и се оказва, че ние сме виновни. В неделя, когато не работим, сме ползвали много ток! Разбрахме в понеделник миналата седмица за произшествието.В момента вече тече ремонт на ел.инсталацията и тя ще бъде подменена.
Имам обаче предложение – нека всеки месец директорката да докладва как разходва получаваната субсидия, тъй като последната всеки месец се превежда от общината – в размер на 15-20 000 лева. Как никой от колегите директори на учебни заведения няма проблем през отоплителния сезон?! Как всички първо си плащат разходите за гориво?!”

Милен ПЕНЧЕВ, зам.-кмет:
„Общината винаги е била коректна при финансовите си взаимоотношения с общежитие „Младост”. Още повече, че сме дофинансирали много техни проекти. Те имат средства и не би трябвало да дължат суми и да трупат лихви. Ние ще вземем мерки да бъде проверена политиката на финансиране и разходване на субсидии”. 


В същото това време в разговор с директора на общежитието бе пояснено, че т.нар. дофинансиране всъщност са ученически такси, които общината събира от учениците, а после превежда на общежитието, т.е. връща. За първа година тези пари остават на разположение на СО „Младост”. 




Не за първи път ще кажем, че истината е някъде там и че всеки има свой ъгъл на зрение по въпроса.
Не е оправдано обаче 280 деца по една или друга причина да бъдат намесвани в междуличностни отношения. А че точно за такива става въпрос е ясно.
Неяснотите са много.
Една обаче ни връща към момента с пожара в почивния неделен ден.
Откъде е дошло ел.напрежението, когато в общежитието няма деца? Нямало е и служители в сградата,в която се помещава отдел „Образование”





Няма коментари:

Публикуване на коментар