За гражданите на Силистра такса смет пада с 1 промил

На свое заседание вчера общинските съветници на Силистра гласуваха изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси, както и план-сметка за сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъци. В основата стоят промените в Закона за местните данъци и такси, публикувани в Държавен вестник през декември миналата година и увеличението с 50 % на данъчната оценка на жилищни имоти.
Община Силистра направи предложение данък-сгради да падне от 1,5 на 1 промил върху данъчната оценка на недвижими имоти за физически лица и запазване размера от 1,5 за юридически. Промяната влиза в сила от 1 януари 2009 година. Освен това няма да се облагат с данък недвижими имоти с данъчна оценка до 2 520 лв. включително. До сега границата бе 1 680 лв.
Прието бе с 22 гласа „за” и 2 „въздържали се” предложението на Мирослав Калинов, общински съветник от АТАКА,такса-смет да бъде намалена с общо 1 промил. Така от 3 промила миналата година сега тя ще бъде 2. Така направената промяна в стойността на таксата битови отпадъци ще компенсира сто процента увеличението на данъчните оценки с 50 на сто.
На практика се оказва, че за първи път от 1999 година се прави корекция на таксата за битови отпадъци.  
Мирослав КАЛИНОВ:
„На практика гражданите ще платят тази година същата сума, която са плащали и преди за такса смет, като ще имат 20 % увеличение само при данък-сгради, тъй като направеното предложение от страна на общината ще компенсира с 30 на сто увеличението на данъчните оценки.
Така например, ако сте собственик на апартамент в община Силистра с квадратура 70 кв. м , при данъчна оценка 5 000 лв. през миналата година при данъчна ставка за данък сгради 1.5 на 1000 и при 3 промила такса смет общата сума е 22.50 лв. През тази година за същия този апартамент с увеличението със закон на данъчната оценка тя автоматично вече е 7 500 лв. При данък сгради 1 промил той е в размер на 7.50 лв. и такса смет 2 промила -15 лв. – общата сума ще е отново 22.50 лв.
И ако това е добрата новина за силистренци, не бихме казали същото за община Силистра, тъй като бе предвидено увеличение на постъпленията от местни данъци и такси в размер на 1 милион лева. „
Според финасист №1 Милен Пенчев, на този етап няма механизми за компенсиране на постъпленията от местни данъци, което пък автоматично ще рефлектира върху работата на фирмите за сметосъбиране и сметоизвозване – “Синева”и “Ер Бауер”. Няма да се стигне до фалиране на фирмите, но тотално ще се редуцира тяхната работа, коментира зам.-кметът по финансовите въпроси Милен Пенчев. 
Ставката за данък сгради за фирми и юридически лица не се променя в сравнение с миналогодишната и остава 1.5 на 1000, както не се променя и ставката за такса битови отпадъци, в размер на 7 промила. 
Съгласно обаче приетото вчера от общинските съветници друго изменение в наредбата за местните данъци и такси, такса битови отпадъци от фирми или юридически лица няма да се събира в случаите, когато данъчно задълженото лице може да бъде освободено от една или от всички услуги определящи такса-смет, ако подаде декларация до края на месец февруари и предостави сключен договор с фирма, оторизирана за дейност по сметосъбиране и сметоизвозване, и има необходимите условия за поставяне на контейнери за изхвърляне на битовите отпадъци на територията, стопанисвана от даденото данъчно задължено лице.
Или казано по-кратко – фирмите, които сключат самостоятелни договори с хигиенизиращите фирми, няма да плащат такса смет, а сами ще се грижат за боклуците си. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар