Комисията по заетост обсъди план-приема за 2009/2010 г. 
Вероника ПЕТРОВА


Вчера в Заседателната зала на областна администрация - Силистра се проведе заседание на Областната комисия по заетост под председателството на Светлана Великова - областен управител, за обсъждане и приемане на учебния план-прием в държавните и общинските училища за учебната 2009 – 2010 година за област Силистра.
В заседанието взеха участие представители на общините от област Силистра, служители от областна администрация, началникът и експерти от РИО – Силистра, както и представители на Бюрото по труда, Строителната и Стопанската камари и Търговско – промишлената палата. 
Към Областната комисия по заетост е създаден Консултативен съвет, който на 20 януари 2009 г. проведе свое заседание и представи предложения за учебния план – прием за 2009 – 2010 година след VII и VIII клас.
За предстоящата 2009 -2010 година училищата, подкрепени от общините, 
предлагат:
След VII клас – 18 паралелки, от които комисията по заетост подкрепи 18.
След VIII клас - училищата и общините предлагат 37 паралелки, от които комисията по заетост подкрепи 35.
Или общия  брой на план-приема след седми и осми клас е 53 паралелки. 
Като основен проблем комисията посочи спадът на ученици след седми и осми клас, като най –голям дефицит на деца се наблюдава в община Силистра: 327.
Областният управител сподели пред членовете на комисията, че трябва да се направи най-коректното предложение към министъра на образованието и въпреки проблемите, които стоят на дневен ред в образованието, между които най-тежък е дефицитът на ученици, трябва да се вземат обективни решения и да се прецени реално ситуацията така че да се удовлетворят желанията както на училищата, така и на бизнеса.
След обсъжданията, Областната комисия по заетост утвърди предложения от Регионалния инспекторат по образование план-прием за учебната 2009 – 2010 година и упълномощи Велико Георгиев – Началник на РИО на МОН – Силистра, да го внесе в Министерството на образованието и науката. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар