Главиница
Старейшините се събират за дебютно заседание през 2009 година
Акцентите: определят таксата за битови отпадъци и размера на местните данъци
В Зарица “назначават” временно кметВ четвъртък от 14 часа в заседателната зала на Общински съвет – Главиница ще се състои първото заседание на местния парламент за 2009 година. Предварителният дневен ред включва осем точки, като се очаква да бъде добавена още една. Това съобщи председателят на ОбС Расим Рафет.
Местните парламентаристи ще разгледат план за управление при кризи вследствие терористична дейност на територията на общината, ще разискват изменението и допълнението на наредба № 16 ма ОбС за определяне размера на местните данъци, местните такси и цени на услугите на територията на общината.
Съветниците ще определят и годишния размер на таксата за битови отпадъци. 
Най-интересната точка от дневния ред е изборът на временно изпълняващ длъжността кмет на кметството в село Зарица. 
Предишният кмет Седат Салим си подаде оставката по лични причини. По непотвърдени информации бившият вече кмет се отказал от поста поради незадолителното заплащане. Седат Салим е предпочел да замени висшия пост с работа по Черноморието.
Освен това с указ на президента Георги Първанов частичният избор за кмет на кметства е насрочен за 21 март тази година. 
Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на предишния наместник с решение № 150/ 19.12.2008 г.Дулово

Общинските съветници ще заседават в петък

Ваня ПЕТРОВА 

Първото за новата година заседание на ОбС ще се проведе на 30 януари/петък/ от 11 часа в зала № 2 в сградата на общината.
Д-р Митхат Табаков, кмет на общината, ще внесе за обсъждане 11 докладни записки, сред които: актуализация на бюджета за 2008 г.; определяне размера на такса битови отпадъци за 2009 г.; рефинансиране на съществуващ дълг отпуснат от банка; обсъждане на кандидатстване за финансиране по ОП”Околна среда”; промени в числеността на персонала в дейност “Ученически столове”; приемане дарение на недвижим имот в с. Межден; промяна в статута на част от недвижим имот – публична общинска собственост; замяна на имоти общинска собственост с имоти държавна собственост.
Три от докладните са за промени в общински наредби.
Сезгин Рамис –председател на общинския съвет, ще внесе докладна записка за създаване на комисия за установяване конфликт на интереси по ЗПРКИ.
За дейността на “МБАЛ – Дулово” ЕООД ще докладва д-р Али Селиман.
Съвместното заседание на комисиите ще се проведе на 29 януари/четвъртък/ от 14.00 ч.


Няма коментари:

Публикуване на коментар