Събота и неделя преброяваха водолюбивите птици в региона

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се проведе събота и неделя по два маршрута, информираха от РИОСВ – Русе. Първият е с. Мечка-Русе, а вторият Русе- Тутракан.
Приоритетни зони са “Рибарници Мечка”, “Калимок-Бръшлен”, “Остров Пожарево”, “Гарвански блата”, “Малък Преславец”, “Сребърна” и река Дунав. 
Преброяването се извършва ежегодно в средата на януари и е част от общото международно преброяване в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия изток и Северна Африка).
В преброяването участваха представители на Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по околна среда и води.  
Резултатите ще бъдат систематизирани и най-рано утре ще бъде представена по-подробна информация, съобщиха от екоинспекцията в Русе.

Няма коментари:

Публикуване на коментар