Съветници ще следят за конфликта на интереси при вземане на решения

Девет вместо предварително предложената 7-членна временна комисия във връзка със Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси избраха на вчерашната сесия общинските съветници. За неин председател бе избран Мирослав Калинов, а за зам.- председател Иванка Ташева. Комисията ще извърши проверка за установяване конфликта на интереси на общинските съветници и кметовете.
Всички те трябва да подадат специални декларации, за да не се достига до конфликт на интереси при вземането на решения. Комисия към местния парламент ще трябва да отговаря за спазването на закона. Точното му прилагане обаче все още не е изяснено докрай. 
Идеята в основни линии е старейшините, които имат личен интерес, или техни близки роднини имат такъв, от гласуването на някоя от точките в дневния ред на сесиите да се оттеглят от гласуване, декларирайки писмено това. Точният начин, по който ще се спазва новият закон, вероятно ще бъде обсъждан и в бъдеще.


Няма коментари:

Публикуване на коментар