Общинари съветват граждани за саниране на жилища

В петък от 9 до 12 часа експертът по енергийна ефективност в Силистренска община, Валери Георгиев ще има среща с граждани и сдружения на собственици на кооперации. Ще бъдат разяснявани възможностите за кандидатстване по демонстрационния проект за обновяване на жилищни сгради. Проектът се изпълнява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата на ООН за развитие. 
Инициативните граждани ще научат кои от дейностите по саниране на сградите и жилищата се подпомагат по проекта, какво трябва да направят собствениците на жилища, за да получат помощ, кой и как може да кандидатства и т.н. 
Участниците в срещата ще получат и информационни материали по темата. 
За подробности се обръщайте към Валери Георгиев, експерт „Енергийна ефективност” в общинска администрация – Силистра, тел. 816 – 318. 

Младежки фотоконкурс „Горещи усмивки в студената зима”

Най-младите експерти от Превантивно-информационния център по зависимости организират фотоконкурс по повод Месеца на трезвеността и са го нарекли „Горещи усмивки в студената зима”. Автори на фотоетюдите могат да са ученици от Vдо XII клас. Конкурсът, който стартира от днес, ще приключи на 23 февруари. Снимките ще бъдат подредени в изложба, а най-интересните ще бъдат отличени, а фотографите – наградени на 26 февруари. 
Проявата се провежда с изключителната подкрепа и съдействие на общинската дирекция по здравеопазване и социална политика. 
Подробности от регламента на конкурса ще намерите на Интернет-страницата на общината www.silistra.bg в новините и в рубриката «Актуално» на «Здравеопазване и социална политика». 

«Общуването между деца и родители» в  Училище за родители 

 «Общуването между деца и родители» е темата на IV урок от Училището за родители, което «отвори врати» за първи път през септември 2008 г. Очаква се около 15 майки и бащи да вземат участие в обсъждането на темата и конкретни ситуации в семействата. Занятието ще се проведе на 22 януари от 17.30 часа в залата на ПИЦ. 
 По думите на Велислава Андреева, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, интересът към инициативата се увеличава. Групите се разрастват, има и постоянни участници – няколко майки на деца в предучилищна възраст. Досега са обсъждани проблемите с наркотичната зависимост, агресията и насилието в училище. 
 От началото на м. февруари в Училището ще се провеждат изнесени родителски срещи с психолог по настояване на класни ръководители и педагогически съветници. Ще се обсъжда предварително поставена тема или казус. Първите родители, които организирано ще влязат в Училището, са от Професионалната гимназия по механотехника. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар