За петъка и числото 13

- В петък, в 13 часа на обяд, Адам взел от ръката на Ева забранения плод, ябълката на раздора. Започват човешките мъки и страдания.
- В петък Каин убива брат си Авела. Начало на братоубийството.
- В петък умира еврейският праотец Мойсей.
- Също в петък е обезглавен и Светият Йоан Кръстител.
- В петък е убит с камъни от съзаклятници Свети Стефан.
- В петък са били убити и Светите Христови ученици Петър и Павел.
- В петък по обяд е бил разпнат на мъченическия кръст и пророкът наш, божият син Исус Христос.
- В петък също, според предсказанието божие, щял да дойде на земята и Антихристът.
- А в по-скоро време: в петък (10 ноември 1989 г.) бе свален от постовете си, след 35-годишно царуване, „човекът от народа” – Тодор Живков! 


Няма коментари:

Публикуване на коментар