Прокурори тръгват по следите на сиренето
• В региона всичко е спокойно 


Масово в страната стартират съвместни проверки на представители на прокуратурата с МВР и Регионалните ветеринарно-медицински служби на обектите за производство на мляко и млечни продукти. 
Целта е да се установи какви суровини се влагат в производството на български сирена и млечни продукти - прясно, сухо или кондензирано мляко, растителни мазнини и други нетипични продукти.
Предмет на проверките ще бъде спазва ли се контролът върху нормативните изисквания за качеството при производството, търговията и пускането на пазара на сирене, кашкавал и мляко. Проверяваният период е от юни 2008 г. до февруари 2009 г. Проверката ще покаже и дали качествените и количествените показатели и норми при производството на млечните продукти съответстват на технологичната документация в даденото предприятие.
Обект на наблюдение ще бъдат входящите и изходящите дневници, свързани с количествата вложени суровини и готова продукция.
Прокуратурата ще проверява и дали се спазват европейските правила, въведени и от Националната ветеринарно- медицинска служба (НВМС), произведените млечни продукти и сирена, в които се влага предимно сухо и кондензирано мляко, растителни мазнини и други нетипични продукти, да не се наименоват "българско саламурено сирене от краве и овче мляко", "българско кисело мляко, кашкавал "Витоша".
Проверките се очаква да приключат до края на месец март.
В региона обаче на този етап няма планирани подобни проверки, информира д-р Венелин Димитров, директор на РВМС – Силистра. До сега при подобни инспекции не са били установени нарушения. В Силистренска област има общо 7 мандри, от които, както вече в. „Дръстър ПРЕС” съобщи, пет са с редовно подадени документи и етикиране на млечните продукти с растителна мазнина и кондензирано мляко. Останалите две мандри също са подали документи да разрешение на такова производство и се очаква да го получат в скоро време, коментира д-р Димитров. Тези млечни продукти са по-евтини от сиренето и кашкавала, които се правят от стандартно мляко без примеси, уточни той.


Няма коментари:

Публикуване на коментар