Силистренски фирми коректно влагат растителни мазнини в млечните си продукти

Националната ветеринарномедицинска служба обяви на сайта си млекопреработвателните предприятия, които са вписали в технологичната си документация, че влагат растителни мазнини в някои млечни продукти, които произвеждат. 
Сред фирмите има и такива от Силистренско. Това са: „Булдекс” ООД- с. Белица, „Лактоком” ЕООД- с. Калипетрово, „Дестан” ЕООД- с. Искра, „Интерес 2000”- с. Ситово и Жоси” ООД- с. Чернолик. Към 3 февруари 2009 г. всички тези предприятия са коректни по отношение етикетирането на продукцията и обозначават върху етикетите на продуктите, че в тях са вложени растителни мазнини, се каза в съобщението от НВМС.


Няма коментари:

Публикуване на коментар