Обхватът на сметосъбиране на територията е РИОСВ - Русе е 83 %


83 % от населението на областите Русе, Разград и Силистра е обхванато от системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци. Това сочат данните от годишните анализи на отдел “Контрол на отпадъците”.
В осемте общини на област Русе събирането на отпадъци е решено почти на стопроцентово, като изключение правят общините Бяла с 91 % и Вятово – 80 %. В област Разград има работеща система за управление битовите отпадъци. Само община Исперих тази услуга ползва 36 % от населението. За Силистренска област данните сочат, че на 65 % от населението е предоставена тази услуга, като от тях в община Силистра организираното сметоизвозване обхваща 85 % от населението, в община Тутракан около 40 %, а община Главиница 100 %. В общините Кайнарджа и Ситово няма въведена такава система.
Количествата на събраните и депонирани отпадъци на общините ще станат ясни след 31 март, до когато общините трябва да подадат годишните си отчети за дейностите по отпадъците.
Що се отнася до разделното сметосъбиране, цифрите сочат, че в Русенска област то е организирано за 80 % от населението, в област Разград – 73 %, а за Силистренска област -60 %.


Няма коментари:

Публикуване на коментар