Бюджет 2009 ще бъде рестриктивен
Приоритет са алтернативните източници на приходи 
Светлана ПЕТРОВА

Отчетът за касовото изпълнение на бюджет 2008 и проектът за бюджет на община Силистра за 2009 година вече са готови и са публикувани в сайта на общината www.silistra.bg. . Те ще бъдат предложени за обществено обсъждане на 5 февруари от 17.30 часа в салона на общината, съобщи кметът Иво Андонов.
Изпълнението на приходите и разходите за 2008 година като цяло е 89 на сто от планирания с актуализацията бюджет от 35 422 326 лв. Това показва справка от обяснителната записка, изготвена от главния счетоводител на общината Юлия Чумпалова. Неизпълнението на собствените приходи към края на годината е 3 206 000 лева. 
Бюджет 2009 отразява финансовите процеси в световен и национален мащаб, коментира заместник-кметът по финанси Милен Пенчев. По тази причина има рестрикции във всички сектори на дейност и поле за приоритетна работа по привличане на средства за инвестиции от алтернативни източници. 
Приходите и разходите в новия бюджет са балансирани в размер на 33 839 994 лв., подчерта директорът на дирекция „Финанси” Костадинка Димитрова. През тази година от държавния бюджет ще бъдат отпуснати само 90 на сто от утвърдените средства за общините. Предвидено е запазване на 10% резерв, регламентиран в Закона за държавния бюджет. 
Община Силистра е планирала оптималното функциониране на всички общински структури. Най-голямото разходно перо отново е секторът „Образование” с 11 430 232 лв. От миналата година училищата работят с делегирани бюджети. Общината има идея този модел да бъде приложен и в детските градини. Следващият по обем разход е в областта „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”. Там влизат дейностите по чистота, озеленяване, работата на общинските предприятия „Жилфонд” и Регионалното депо за битови отпадъци. Предвидени са 500 хил. лв. за закриване на селските сметища според изискването на ЕС. Над 2,8 млн. лв. ще струва запечатването на първа клетка от депото за битови отпадъци, където се приемат и обработват софийските бали. Сумата ще е за сметка на Столична община. Планирани са и над 1 млн.лв. за съфинансиране по европейски проекти, задължително условие за кандидатстване и привличане на алтернативни средства за инвестиции в развитието на Силистра. Финансистите са предвидили също варианти за покриване на просрочените задължения на общината. 
Отчетът за изпълнението на бюджет 2008 и проектът за тази година ще бъдат обсъдени и в Общинския съвет на 12 февруари. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар