Актуализиран е планът за развитие до 2013 

Обновен е Общинският план за развитие (ОПР) на Силистра до 2013 година. Документът, който е средносрочна стратегия на местно ниво, е достъпен в сайта www.silistra.bg . В него са осъвременени данните от социалната, икономическата и инфраструктурната характеристики на цялата Силистренска община. Анализирани са тенденциите и процесите в развитието на различните сфери от живота към 2008 година. Предвидените дейности, чрез които трябва да бъдат изпълнени стратегическата цел и приоритетите в общинската политика до 2013 година, са съобразени с изискванията за кандидатстване по оперативните програми на правителството и със Закона за регионалното развитие. 
ОПР предвижда разработването на проекти в направленията инфраструктура, конкурентоспособност, жизнена среда и общински капацитет. Направено е разпределение във времето и ориентировъчни финансови разчети според възможните източници на средства за осъществяването на проектите.
До 2013 година Силистренска община е планирала да усвои почти 100 млн. лв. от еврофондовете.


До края на април плащаме с отстъпка данъци 

От 1 март започва плащането на тазгодишните данъци и такси за сгради, автомобили и за битова смет, съобщи ръководителят на Общинската данъчна служба Анчо Вълковски. 
Няма промяна в размера на данъците „сгради” и „МПС”, както и на такса „битови отпадъци”. Последната за граждани е 3 промила, а за фирми – 7,5. Но сумата, която ще се плаща, е с 30 на сто по-висока от миналогодишната заради увеличената със закон данъчна оценка на жилищните имоти, обясни Вълковски. Общината намали с половин промил данъка за жилищата, което частично компенсира увеличението от страна на правителството. 
До края на месец април гражданите, които заплатят пълния размер на данък „сгради” и такса „смет”, ще могат да се възползват от полагащата се 5 %-на отстъпка. До тогава е и срокът за плащане и на първата вноска при разсрочено внасяне на данъчното задължение. 


Такса „смет” се харчи за чистота
През 2009 г. се очаква да бъдат събрани 2 758 493 лв. от такса „смет”, показват разчетите на Общинската данъчна служба. За 2008 година са събрани 1 902 399 лв. Ръстът от очакваните постъпления се дължи на повишената данъчна оценка на жилищните имоти в края на 2008 година.
Парите от такса „битови отпадъци” се използват за сметосъбиране, извозване, депониране на сметта и почистване на обществени места. В проектобюджета за 2009 година е планирано 1 886 505 лв. да бъдат похарчени за чистота, а 500 хил. лв. - за закриване на сметищата по селата. Предвидени са 200 хил. лв. за озеленяване и още 247 хил.лв. за улично осветление в града и селата.  
БЧК-Силистра проведе отчетно – изборно събрание
Увеличаване броя на членовете с около16 на сто за изминалата година, отбеляза областната организация на БЧК. По-осезателно това е констатирано в общините Силистра и Дулово.
Информацията бе оповестена на проведеното вчера от БЧК – Силистра отчетно-изборно събрание. Сред гостите на форума бяха председателят на организацията Христо Григоров, генералният директор д-р София Стоименова и зам.- генералният директор д-р Славита Джамбазова.
В “Синята зала” на хотел “Данубе” се събра внушителен брой делегати и гости. Приветствие към тях в началото на срещата поднесе областният управител Светлана Великова.
В областната организация на БЧК членуват 7136 души, организирани в 139 дружества на територията на седемте общини. През целия мандат на 63-тото Общо събрание се е запазила тенденцията броят на дружествата по селата да е по- голям от този в градовете. Съотношението е 75 дружества в селата и 64 в градовете.
Делегатите на събранието приеха отчет за работата на областната червенокръстка организация за изтеклия 4–годишен мандат, както и насоки за действие за следващия четиригодишен период.
Приключи проект за интеграция на ромски деца в две детски градини 

Обогатена материална база в две целодневни детски градини и ползотворна работа с децата, отчетоха при приключването на проекта “В първата крачка е истинската сила на промяната” неговите реализатори от общинския отдел “Образование”. В заключителна среща-дискусия те отчетоха резултатите от проекта и коментираха усилията си, насочени към задържане на децата от ромски произход и интегрирането им в смесени детски градини. Бенефициенти са общо 90 деца от ЦДГ “Добруджа” в Силистра и ЦДГ №2 в с. Айдемир. 
Финансирането на дейностите е по програма на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и Ромски образователен фонд. Общата стойност на проекта е 8788 лв., като половината от средствата са използвани за създаване на по-уютна и привлекателна среда в двете детски градини. Закупени са редица придобивки, които, освен че неимоверно много радват децата, ще им помогнат да развиват способностите си. За малките питомци вече има създадени нови ателиета за занимания по интереси. Двете градини са оборудвани с детски куклен театър, костюми, пресъздаващи различни герои, магнитни дъски, масички със столчета, минибаскетболни табла, детски пързалки и люлки, вратички за футбол, комплекти за рисуване. Най-голямата атракция за децата са игрите в новите надуваеми замъци. 
Чрез проекта потърсихме възможности за спечелване на всяко дете за училище, заяви шефката на отдел „Образование” Мариана Павлова. По нейни думи разрешаването на проблема с интеграцията на ромските деца трябва да започне още от детската градина, във възрастта, когато децата нямат предразсъдъци и могат да се опознават и свикват, че различията между тях не трябва да са етнически, а личностни. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар