Един прокурор е наказан за неоснователно забавяне на дела
Официално в длъжност встъпи новият окръжен прокурор на Силистра
Пеню НИКОЛОВ


Вчера в длъжност официално встъпи новият окръжен прокурор Димитър Чолаков. Заместник-главният прокурор Камен Ситнилски присъства на годишния отчет на Окръжната прокуратура в Силистра, като даде добра оценка за работата на прокурорите в региона. 
От направения анализ става ясно, че забавените дела са „сведени до минимум и инцидентност”. Има един наказан прокурор с решение на Висшия съдебен съвет през изминалата 2008 година и причината е неоснователното забавяне при решаване на дела.
В прокуратурите са издирени и установени всички спрени дела. По делата, спрени срещу неизвестен извършител, се разработват оперативно-издирвателни планове, изпълнението на които периодично се докладва на наблюдаващия прокурор. Постигната е добра координация с разследващите органи за срочното приключване на досъдебните производства и качеството на разследване. 
През отчетната 2008 година съдилищата от Силистренския окръжен район са образували общо 689 дела по внесени прокурорски актове. Общият брой на решените през 2008 година от съдилищата в Силистренския съдебен район дела е 679. Осъдените и санкционираните лица за 2008 г. са общо 777. Прави впечатление големият брой лица на младежка възраст (от 14 до 29 г.), осъдени и санкционирани с влезли в сила съдебни актове - 42,64 % от всички осъдени и санкционирани с влезли в сила съдебни актове. 
Като ефективна форма на взаимодействие на прокуратурата с контролен орган се оценява работата на Координационния център на регионално ниво за борба с данъчните и осигурителните измами за област Силистра. Камен Ситнилски подчерта, че е много важно да се противодейства на опитите за „повлияване на някои външни фактори в работата на разследването и Прокуратурата“. Той заяви, че проблемът се поставя по принцип, за да бъде заострено вниманието на прокурорите. 
Заместник-главният прокурор Камен Ситнилски приема доклада на ЕК по правосъдие и вътрешни работи като признание и за стореното от Прокуратурата през последните шест месеца в борбата с тежката престъпност и противодействието на злоупотребата с еврофондовете. Запитан за работата на Прокуратурата във връзка с „източването“ на ДДС, той заяви, че „усилията са насочени към някои неправомерни действия и нарушения от страна на ръководни длъжностни лица, които са довели до извършване на престъпление“. Според Ситнилски разследването ще обхване не само централата на НАП, а цялостната дейност на агенцията. Засега от Силистра няма разследвани длъжностни лица, каза заместник-главният прокурор.
Няма коментари:

Публикуване на коментар