Кметът Андонов отново „подава ръка” за диалог  

 „Обезпокоени сме от тенденцията Общинският съвет да отказва участие в съвместни комисии и работни срещи в процеса на изготвяне, обсъждане и приемане на Общинския бюджет”, се казва в писмо на кмета на община Силистра Иво Андонов до председателя на общинския съвет Александър Сабанов, изпратено вчера. 
 Писмото е изготвено във връзка с организирани от Сабанов работни срещи с кметове от селата, с училищни ръководители и други второстепенни разпоредители с бюджета.
 В него се напомня, че такъв тип обсъждания са направени в продължение на няколко месеца преди внасянето на проектобюджет 2009 в Общинския съвет на 12 февруари. „Ръководени от отговорността си пред нашите съграждани и от принципите на диалог и прозрачност в публичните финанси, ние отчетохме всички предложения и идеи при разработване на общинския бюджет през 2009 г., предлагайки на Общинския съвет проект за бюджет на община Силистра през 2009 г.”, се подчертава в текста. 
 Въпреки отказа на болшинството съветници да участват в цялостния процес по изготвяне на бюджета, общинското ръководство е готово да обсъди предложенията от работните срещи, които очаква в писмен вид, завършва писмото. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар