Днес обсъждат собствеността на пристанището

Зам.-кметът по “Устройство на територията “ Веселин Андреев и гл.секретар на община Силистра Людмил Стоянов ще участват днес в Министерството на транспорта в среща с експерти от дирекция “Концесии”. Предстои да бъде обсъдена технологията за деактуване на собствеността от държавна в общинска. . 
Припомняме, че на последната си сесия местните парламентаристи дадоха мандат на кмета на общината за водене на разговори във връзка именно с придобиване на собствеността на Речна гара-Силистра .
В срещата в транспортното министерство ще участва и русенският градоначалник, като темата на разговорите е идентична, уточни пред журналисти кметът на Силистра инж.Андонов. 
И в Русе и в Силистра речните пътнически пристанища на този етап са собственост на търговското дружество “Пристанищен комплекс“-Русе, с участие на държавата в капитала на дружеството. 
Желанието на общината да придобие собствеността на Речна гара-Силистра е продиктувано от факта, че с развитието на Еврорегион “Долен Дунав” и успешното трансгранично сътрудничество с Румъния пристанище Силистра придобива изключително важно регионално значение. По думите на кмета Андонов вече е проявен и инвеститорски интерес от страна на Молдова. Идеята е да бъде създадена водна транспортна връзка Силистра –Джурджулеще за превоз на пътници .Няма коментари:

Публикуване на коментар