Съветници, селски кметове и училищни директори ще обсъждат бюджет`2009

Второстепенните разпоредители с общинския бюджет ще обсъждат мерки за рестрикция в цифрите на работни срещи, организирани от председателя на Общинския съвет Александър Сабанов. Това съобщи той пред журналисти. По време на дискусиите местните парламентаристи ще изслушат първо кметовете на населени места в Силистренска община, а след това и директорите на училища и детски градини. Ще искаме да чуем тяхното мнение за какво биха искали да се отделят пари, от какво биха могли да се лишат. Следващата стъпка ще е набелязаните мерки да бъдат предложени и обсъдени на експертите от финансовата дирекция на община Силистра и едва тогава да се пристъпи към провеждането на заседания на Общинския съвет за приемането на бюджет`2009, допълни Сабанов.
Според него няма смисъл да се всява паника сред обществото, породена от факта, че бюджетът още не е приет и че щяло да се работи със служебен в размер на 1/12 част. В много от останалите общини в страната тепърва се подготвят публични обсъждания на бюджетите и Силистра не е единствената, която още не е казала”Да” на проекто - бюджета.
Припомняме, че миналата 2008 година община Ситово прие бюджетната си рамка едва след настъпването на летния сезон. 

“Седемте чудеса на Крайдунавска Добруджа”
 

Анелия Крушкова: 
“Светилищата и природните феномени имат потенциал да се развият като туристически дестинации”


“Създавайте легенди, намерете краеведи, които имат отношение към родното място, възстановете или направете празници. Трябва да има емоция и атрактивни проекти, отличаващи ви от всички останали”. Това заяви председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова, която вчера се срещна с кметовете на седемте общини в област Силистра, за да обсъди предложенията им за включване на обекти в списъка на “седемте чудеса” на Крайдунавска Добруджа. 
Всички социологически проучвания показват, че ние българите преди всичко предпочитаме да почиваме и пътуваме на територията на нашата страна, повече отколкото в големите курортни комплекси, каза Анелия Крушкова. Тя подчерта, че това е шанс за кметовете при реализацията на техните проекти. 
Светилищата на територията на областта са сред забележителностите, които имат потенциал да се развият като туристически дестинации, посочи Крушкова. Тя акцентира и върху природните феномени и защитените растения и птици. 
Нова възможност за популяризиране на местното природно богатство се открива и с проект, финансиран по линия на Европейския съюз, фокусиран върху защитените територии, стана ясно на срещата. В България има 952 защитени зони и за в бъдеще те могат да бъдат много добре рекламирани и разработени, подчерта председателят на Държавната агенция по туризма. 
Възможността туристическият продукт да бъде оформен и адекватно продаден е проблем, върху който трябва още да се работи, допълни Крушкова. В тази връзка всяка форма на реклама, която може да бъде направена, е от изключително значение. 
Председателят на Държавната агенция по туризъм посъветва кметовете при писането на проекти за своите населени места да акцентират преди всичко върху това, какво ги отличава от всички останали. Само така може да се надявате на някакъв успех и привличане на туристи и гости, сподели Анелия Крушкова. 

Договорено е изготвянето на междудържавно споразумение за мост Силистра – Кълъраш

Министрите на транспорта на България и Румъния - Петър Мутафчиев и Раду Берчяну, са постигнали договореност да подкрепят различни инициативи за изграждане на нови мостови връзки над река Дунав по протежението на българо-румънския граничен участък. Това е станало по време на среща вчера в румънския град Калафат, съобщи БТА. 
Обсъдено е подготвянето и подписването на споразумение на междудържавно ниво за мостовете при Силистра – Кълъраш и Оряхово-Бекет. Водеща страна при проучванията и изграждането на моста Оряхово-Бекет ще бъде Румъния, а за Силистра-Кълъраш - България.
Основната цел на българо-румънската среща е било ускоряване строежа на румънската част от Дунав мост 2. Обсъден е бил и общият проект за подобряване на корабоплаването по р. Дунав.
През миналата седмица заместник-кметът на Силистра Веселин Андреев проведе поредни разговори за проекта Дунав мост - Силистра с министър Петър Мутафчиев. 


Общината с проекти за прединвестиционно проучване

Два проекта по Оперативна програма „Околна среда” получават финансиране за изготвяне на прединвестиционно проучване и разработване на инвестиционни проекти за изграждане на пречиствателни станции и частична реконструкция на канализационни мрежи в Силистра, Айдемир и Калипетрово. 
Още през декември миналата година са били подписани договорите за осигуряване на безвъзмезднва финансова помощ по Приоритетна Ос 1:”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж.”, Мярка „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” Финансовата подкрепа е от ОП „Околна среда”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност и от държавният бюджет на Р България. 
Общата стойност на проектите е близо 1,9 милиона лева, като 80 % са от Кохезионния фонд, а останалите са национално финансиране.
 Продължителността на проекта, касаещ проучването за изграждане на пречиствателна станция за Айдемир и Калипетрово, е до декември тази година. Другият проект продължава до март 2010 г. Това съобщи на пресконференция зам.-кметът „Устройство на територията” Веселин Андреев.
На нарочна пресконференция той представи двата екипа, които ще работят по проектите и ще имат ангажимента по изготвяне на тръжните процедури, по избор на изпълнители, подготвяне на документации и др. 
Доц. Николай Манев ще води екипа работещ по проекта за Айдемир и Калипетрово, а инж. Емил Гойчев този за Силистра.
Основната цел и на двата проекта е подобряване качеството на живот и околната среда и опазване от замърсяване водите на Дунав чрез подобряване екологичната инфраструктура на съответните населени места.
Ще се подготви пълно инвестиционно проучване за изграждане на Пречиствателни станции за отпадни води, разширение и реконструкция на канализационната мрежа, както и частична подмяна на компрометираната водопроводна такава. На базата на това прединвестиционно проучване ще се изработят работни проекти, финансов и икономически анализ, както и да бъдат осигурени необходимите разрешителни съгласно законодателството в областта на околната среда и водите и разрешителни за строеж. 
Техническата документация ще позволи изработването на работни проекти за изграждането на над 20 км канализация и реконструкцията на почти още толкова довеждащи и транзитни водопроводи.  
Веселин Андреев коментира,че три колектора се заустват в река Дунав при Силистра и е имало идея за изграждане на пречиствателна станция за всеки един от тях. Тъй като обаче това се оказва невъзможно, два от колекторите ще бъдат обединени. Има идея това да се случи в района на „Самолета” и тъй като се предполага намиращите се в близост жилищни блокове да създадат проблем, ще се търси оптимално модерна и компактна технология, която да удовлетворява всички страни. В същото време в района на Промишлената зона ще бъде проектирано ситуирането на пречиствателна станция за канализационните схеми на Айдемир и Калипетрово.Училището желана територия на ученика в община Силистра
Доц. Радослав РАДЕВ:
„Доброто настроение в отношенията учени-учител води до енергиен баланс в образованието!”


Вчера в Силистра се проведе третото издание на общинския кръг от Националната конференция „Училището – желана територия на ученика”.Форумът бе открит от Нели Стоилова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности”. Присъстваха над 150 учители и ръководители на учебни и детски заведения, извънучилищни звена, студенти и, детски градини и извънучебни заведения, както и студенти и преподаватели от филиала на РУ”Ангел Кънчев” в Силистра. Заявки за участие бяха подадени от близо 80 учители с 59 доклада. 
“Щастлива съм от факта, че този форум вече става традиция както в нашата община така и в цялата страна. Целта на тези конференции е да се популяризират добрите практики и иновации в училищата на територията на общината, да се търси и развива потенциалът на училището като желана територия за ученика; да се възстановят хоризонталната и вертикалната комуникация между училищата и институциите в образованието”- сподели Мариана Павлова, началник-отдел “Образование”. 
Областният управител Светлана Великова поздрави участниците в конференцията и заяви, че четирите направления включени в програмата са доказателство за активното участие на учителската колегия в Силистра към българското образование. Велико Георгиев, началник на РИО на МОН, припомни на участниците за промените в образователната система и тяхното стратегическо значение и призова преподавателите проблемите да бъдат разрешени безболезнено, за да се поеме най- правилния подход при намиране пътя в този кръстопът, в който се намира българското образование. Доц. Радослав Радев, преподавател във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” изказа своето задоволство от това, че темата на конференцията с нейните секции, работят на всички нива – от една страна теоретичният проблем дотолкова, доколкото мисълта как да се направи училището желана територия за ученика и от друга да има практически занятия, свързани с открити уроци, които позволяват да се води дискусия. “Дискусиите са много важен момент както в образователната система, така и в преподаването. Искам да дам идеи, които са свързани с активирането на отношенията учител- ученик и мисля, че основното, към което трябва да наблегнем е да се създаде добро настроение, защото от там тръгва енергийният баланс в образованието” , коментира доц. Радослав Радев. 
Участниците бяха разпределени в четири секции според дискутирания проблем. За ръководители на секциите бяха поканени преподавателите – доц. Тодорка Георгиева, доц. Илиана Горанова, гл. ас. Диана Железова и гл.ас. Евгения Денева, от Педагогическия факултет- Силистра към РУ”Ангел Кънчев”.
На първата секция дискутираната тема бе свързана с дидактически и иновационни методи и технологии, на която домакин бе ПМГ “Св. св. Кирил и Методий”. Темата “Самоуправление и гражданско образование” бе разгледана в сградата на ПГСУАУ “Атанас Буров”, “Отпадане на ученици и мерки за насърчаване интереса към образованието”- в сградата на ОУ” Иван Вазов”, и Предучилищно възпитание и подготовка” в ЦДГ “Добруджа”.
През целия ден участниците наблюдаваха различни прояви- открит урок по биология в ПМГ “Св. св. Кирил и Методий”, с ръководител Боян Цветков, “Решаване на конфликти” – семинар-тренинг с членовете на Ученическия парламент при ПГСУАУ “Атанас Буров”- ръководител Иванка Липчева. 
В рамките на общинкия училищен форум бе и състезанието между ученици от ІІ а клас на ОУ “Иван Вазов” с ръководител М.Савова – “Поклон , Апостоле”, а “Проблемни ситуации в училище” бяха дискутирани с деца от същото учебно заведение, с ръководители Янка Иванова и Искра Добрева. 
Най- добрите доклади ще бъдат представени на областния етап на конференцията. Девети национален фестивал на кукерите „Калипетрово 2009”
 

До 5 март се приемат заявки за участие в Деветия национален фестивал на кукерите «Калипетрово 2009», съобщи секретарят на читалище «Пробуда» Светла Димитрова. Регламентът е публикуван в сайта на община Силистра и е разпратен до много читалища в страната. Фестивалът ще се проведе на 21 март на площада в селото.
За девета година негови домакини ще бъдат Силистренска община, кмеетството в село Калипетрово и Народно читалище «Пробуда».Започва новата учебна година в курса за бъдещи родители

Темата за нормалното раждане ще е в основата на първия за тази година курс за бъдещи родители. Той ще се проведе на 25 февруари от 11.00 часа в залата на превантивно-информационния център по зависимости.
През м. януари Курсът за бъдещи родители навърши една година от съществуването си в Силистра. Повече от 30 бъдещи и настоящи майки с новородените си бебета духнаха първата свещичка на празничната торта.
Курсът се провежда със съдействието на Силистренска община и Дирекцията по здравеопазване и социална политика. Лектор е ръководителката на русенското Училище за бъдещи майки Дида Върбанова. Тел. за повече информация - 0887 9999 87.Възпитаник на ПГСУАУ ще се бори за титлата 
“Най-добър млад готвач”Трето място в конкурс за “Най-добър млад готвач” спечели дванадесетокласникът Борислав Стоянов от Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги /ПГСУАУ/ в Силистра. Той зае призовото място на проведеното на 21 февруари в Шумен регионално състезание “Най-добър млад готвач и барман”. 
С този си успех Борислав се класира за участие в Националното състезание, организирано от образователното ни министерство. Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 29 март във Велинград, където ще се съберат най-добрите ученици в бранша от цялата страна. 
Регионалната надпревара в Шумен се е провела в уютната обстановка на ресторант “Чифлика”. В нея са взели участие ученици от осем професионални гимназии от Варна, Добрич, Шумен, Бяла, Разград, Търговище, Провадия и Силистра. Председатели на журито са били представители на Асоциацията на професионалните готвачи и бармани в България. 
Състезанието бе на много високо ниво, бяха категорични Борислав Стоянов и учителката по практика в гимназията Юнзюле Чакърова, която е подготвила ученика. 
Според регламента на конкурса всеки от 8-те състезатели при готвачите е трябвало да приготви две ястия. Борислав е представил на журито предястие печена риба със зелена салата, полята със фрутдресинг, а като основно ястие-филе “Дръстър”. По време на изготвянето на ястията преподавателите на учениците не са били допуснати до кухнята. 
В изключително оспорваното и атрактивно състезание при барманите другият наш представител от ПГСУАУ, дванадесетокласникът Михаил Михайлов, също е оставил отлични впечатления, сподели неговата преподавателка Иванка Алексиева. За 5 –те минути, които са били отпуснати по регламент, Мишо е сътворил два различни коктейла и е получил добри отзиви от журито за представянето си. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар