Силистра с чек за 6 000 евро за спастена енергия


От Брюксел се завърна делегацията на Силистра от представители на общината (зам.-кметът Нели Стоилова) и на Регионална библиотека "Партений Павлович", начело с Лидия Димитрова, неин директор. Заедно с членовете на работния екип по програмата "Енергиен трофей" (Красимира Няголова, Росица Вълкова и Румяна Белчева) тя участва в ритуала по връчването на европейската енергийна награда на община Силистра и на библиотеката, организиран от Европейската комисия. Представени бяха 17 държави и 158 организации. С икономиите са намалени 9500 т емисии на въглероден двуокис и са спестени 1.4 милиона евро.
На силистренци са връчени огромни чекове общо за 6 000 евро. Участието в програмата е станало възможно с посредничеството на Софийската енергийна агенция "Софена". Освен паричния ефект, предвид предстоящото осребряване на двата чека, за победата в две от категориите за реални икономии в сферата на енергийните източници предстои и включването на община Силистра в Конвента на кметовете по енергийна ефективност в Европа. Представители на Франция и Латвия са победители в другите категории на конкурса.
Германецът Арманд Дютц връчва на силистренската делегация чека с парите за победата им в състезанието "Енергиен тройфей +"

Няма коментари:

Публикуване на коментар